Virksomhetskulturen ved undervisningsinstitusjonene er ved et vendepunkt, og undervisnings- og læringsmetodene blir stadig mer komplekse. Nye rutiner og metoder forutsetter også at undervisningsmiljøet fornyes. Det lønner seg å gjøre dette på en brukerfokusert og involverende måte.

Et brukerfokusert læringsmiljø fornyer seg etter behov

Skoler og læringsmiljøer er tradisjonelt planlagt for å brukes i flere tiår. På grunn av dagens endringstakt er det likevel vanskelig å spå når og hvordan undervisnings- og læringsmetodene endres, og hva dette vil kreve av undervisningsmiljøet.

Møbler for undervisningsmiljøer og førskoleopplæring

I Martela tar vi alltid sikte på at møbleringen av undervisningsmiljøer bidrar til læring i et inspirerende miljø. Rask og enkel tilpasningsevne er en forutsetning for at et moderne undervisningsmiljø skal fungere. Martelas skolemøbler og løsninger gjør det mulig å skape et undervisningsmiljø som fremmer trivselen for brukere av forskjellig størrelse. Tidløst og brukerfokusert design på møblene, solide konstruksjoner av høy kvalitet, samt enkelt vedlikehold gjør det mulig å skape undervisningsmiljøer med lang levetid. Med fungerende møblering på flere steder er det mulig å inspirere brukerne til å teste og utvikle sin virksomhet.

Hele kolleksjon

Nye arbeidsmetoder, nye læringsmetoder

Endringen i læring er delvis knyttet til endringen i arbeidsmetoder.
Til dagens arbeidsmetoder hører gruppearbeid og samarbeid. Den samme endringen synes i skolen. Læringen er mer gruppefokusert. Læring i gruppe er for elevene god forberedelse til arbeid i arbeidsfellesskap. Gruppearbeid blir kjent for elevene helt fra begynnelsen av. Dermed utvikles deres ferdigheter og modenhet.

I slike læringsmiljøer må møblene enkelt kunne tilpasses gruppen og kravene til oppgaven. Våre skolemøbler er planlagt nettopp med tanke på dette. For eksempel gjør mobile skillevegger det mulig med forskjellige rom- og gruppeorganisering. Gruppelærings- og gruppearbeidsrom trenger ikke å ligne på klasserom - de kan også være uformelle. For eksempel gjør sofaer og sekkestoler rommet til noe mer enn bare et klasserom.

Et rom som enkelt kan tilpasses er egnet for alle behov.

Involvering er en viktig del av planleggingen
Det finnes en rekke verktøy for involverende planlegging. Den best fungerende måten velges etter behovene til arbeidsfellesskapet.

God belysning, renhet, akustikk og frisk luft

En flexibel och trevlig lokal känns trivsam för användarna.
Et fleksibelt og komfortabelt rom er trivelig for brukerne. Det er først og fremst de ergonomiske faktorene som påvirker trivselen.

De grunnleggende kravene til inspirerende læringsrom er god belysning, renhet, balansert akustikk og god luftkvalitet. De andre faktorene som påvirker trivselen er mer abstrakte. Hvordan kan for eksempel rommet i seg selv gjøres motiverende? Med hvilke foranstaltninger er det mulig å sikre et fredelig arbeidsmiljø for alle? Hvordan kan rommet forbedre sosiale forhold og daglig samhandling? I trivelige rom holder brukerne seg friskere og fraværene reduseres.

I Martela vet vi godt at gode skoleprestasjoner forutsetter foruten tilpasningsdyktige læringsrom, også trivelige læringsrom. Finland er kjent for utdanning av høy kvalitet. Vi tror at også Martela har sin andel i det.

Kontakt oss