Blogg

Fremtidens læringsmiljø lever i en sirkulær økonomi

Blog: Eerikki Mikkola, Offering Manager, Service Design Management ja Henna Immonen, Business Manager, Education

Forestill deg en skole som nå og i fremtiden tilfredsstiller nye undervisningsplaner og forventningene om at alle elever skal få individuell undervisning. Forestill deg et læringsmiljø hvor klasserommene og alle andre læringsarealer alltid tilbyr de best mulige rammer for å studere alene, i grupper eller i nettverksmiljøer. Forestill deg også skolens lager, hvor det ikke står en eneste stol eller bord ubrukt og støver ned.

I mange kommuner er dette svært aktuelle mål.

Det kan hende beslutningstakerne i utdanningssektoren grubler over et nesten umulig spørsmål: hvordan skal vi klare å planlegge og møblere våre skoler slik at de tilfredsstiller nye undervisnings- og læringsmetoder også om 5-10 år?

Heldigvis behøver ingen lenger å spå om fremtiden og gjøre alt ferdig på en gang. Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen gir nemlig akkurat den etterlengtede fleksibiliteten, brukerfokuset og reaksjonsevnen det er behov for i forhold til planlegging og anskaffelser for skoler i dag.

Ved hjelp av tjenestemodellen strebes det etter å skape allsidige lærings- og undervisningsarealer som også enkelt kan endres i skolene. Det tas hensyn til behovene til alle brukere – inkludert elevene – for eksempel ved hjelp av felles workshops og brukerundersøkelser. En viktig del av tjenesten er kontinuerlig utvikling og optimalisering av læringsmiljøet som er basert på ekte brukeropplevelse og nøyaktige data om bruken av arealene.

Det er ikke lenger nødvendig å eie ett eneste møbel

En moderne utdanningssinstitusjon er ikke et statisk lokale.
Den største nytten av Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen har, er at den på en pragmatisk måte skaper rammer for fornyelse av læringsmiljøet. En moderne utdanningssinstitusjon er ikke et statisk lokale, og nettopp tjenestemodellen senker terskelen for å fornye og foreta dristige eksperimenter. Først når det fysiske læringsmiljøet endrer seg er det mulig å forvente endring også i undervisnings- og læringsmetodene.

Med tjenestemodellen trenger ikke skolen lenger å eie ett eneste møbel, men hele pakken kan leases som en tjeneste. For eksempel kan tjenesteleverandøren mot en fast månedspris ta ansvar for at læringsmiljøene i august er klare til å ta i mot for eksempel et større årskull av elever enn tidligere.

Utdanningsinstitusjonen eller kommunen trenger derfor ikke å gruble over hva som skjer med skolens møbler om fem eller ti år. Martela sørger for at overflødige møbler finner et nytt hjem for eksempel via en Martela Outlet-butikk, og for å erstatte disse leveres møbelløsninger som best er tilpasset behovet på det aktuelle tidspunktet.

Tjenestemodellen er en del av vår Waste Nothing-tankegang og bringer på en konkret måte en sirkulær økonomi inn i finske skoler i praksis. Det er også en velkommen måte for beslutningstakerne i kommunen å holde kontroll på totalkostnadene på: dersom det ikke kjøpes inn møbler, er det heller ikke nødvendig å foreta store engangsinvesteringer.

En skole utviklet i fellesskap

Vi har den glede å fortelle om gode erfaringer fra felten.
For eksempel er Kalasatama Urban Lab i Fiskehamnen i Helsingfors et lokale for felles utvikling og arrangementer, hvor målet er å skape et "superfleksibelt lokale" for innbyggernes egen bruk. Vi piloterer vår tjenestemodell der og vi tester sammen hvordan innredningen av lokalet kan endres i svært rask takt.

Denne brukerfokuserte metoden som utnytter læren om tjenestedesign og som vi har skapt hele vår tjenestemodell med, er en fast del av løsningen vi tilbyr skolene.

I Læringsmiljøet som en tjeneste-modellen er høring av brukerne, utvikling i fellesskap og utnyttelse av dataene knyttet til bruken en del av både planleggingen på startnivå og den kontinuerlige optimaliseringen. Dette vil ikke bare gi læringsarealer som best svarer til behovene, men også skape en måte å forbedre samholdet og brukeropplevelsen på både blant elever og ansatte.