Dette er Martela

Martela er en familiebedrift grunnlagt i 1945.
Vi planlegger og implementerer brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom og soner som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. Vi tror at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.

I løpet av vår historie har vi gått over fra å være en møbelprodusent til å bli en partner i utvikling av arbeids- og læringsmiljøer. Vårt produkt- og tjenesteutvalg dekker hele livssyklusen til lokalene, helt fra spesifikasjon av behov til optimalisering under bruk. Vårt mål er å tilby våre kunder den beste kvaliteten og servicen innenfor vår bransje. Arbeids- og læringsmiljøene planlagt og implementert av Martela forblir moderne og fungerende langt inn i fremtiden.

Les mer om Martela

Green plant, ruler, notebook and pencil on Martela's desk
Woman reading by Martela table and Sola chairs

Vår historie

Bedriftsideen ble klekket ut på et A4-ark.
Finland var blant de første landene i Europa som gikk over til DIN-skjemastandardene, som også omfatter papirarket i A4-størrelse. Dette hadde en umiddelbar innflytelse på kontormøbler: det var mye papirer og møblene måtte være tilpasset papirene. Samtidig var det i Finland stor materialmangel på grunn av krigen.

Matti S. Martela (1913–1987), som arbeidet i treforedlingsbedriften han selv hadde grunnlagt, så at det bare var mulig å svare effektivt på de nye møbelbehovene med industriell produksjon. Han klekket ut ideen om en bedrift som skulle produsere fornuftig designede kontormøbler i henhold til de nye standardene. Martela, hvis opprinnelige navn var Tehokaluste Oy, startet sin virksomhet i 1945. I løpet av flere tiår har vi utviklet oss fra å være en møbelprodusent, til å bli en pioner innen brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer.

Ta en titt på hele 75-års historien

Verdier

Sammen, modig, lyttende og med omtanke.
Verdiene våre gjenspeiles i alt vi gjør. Tillit og respekt for hverandre er kjernen i vår kultur – mangfold og læring av hverandre er vår styrke. Modig og visjonær tenkning bringer oss fremover, det er vår kilde til inspirasjon og innovasjon. Å lytte til våre kunder er nøkkelen til å forstå deres behov. Våre løsninger er basert på kunnskap og forståelse av kunden. Vi er forpliktet til bærekraft i alt vi gjør og våre løsninger støtter økologiske valg og sirkulær økonomi. Sammen bygger vi en bedre fremtid.

Les mer om verdiene våre

Men watering cactuses at Martela's Scoop tables

Martela som arbeidsplass

Martela har cirka 470 profesjonelle medarbeidere fordelt på fire land. Vi er én av markedslederne innen vår bransje i Norden. Vi arbeider med nordisk design og tjenester for utvikling av arbeidsmiljøer. Vi ønsker å bygge langsiktige og varige relasjoner. Det er ikke uvanlig at medarbeidere har arbeidet hos oss i over 30 år.

Vår suksess er basert på våre dyktige, entusiastiske og motiverte medarbeidere. Vår åpne arbeidsatmosfære er basert på trivsel i arbeidet og at vi lykkes sammen. Vi er fagarbeidere innenfor vår bransje og vi tilbyr bransjens beste løsninger. Vår styrke ligger i samarbeid til kundenes beste. Vi har gode, dedikerte medarbeidere. Hos oss er hver og én et individ, men vi arbeider som et team – sammen, modig, lyttende og med omtanke

Vil du være én av oss? Og passer vi for deg? Vi søker kontinuerlig etter fagkyndige personer til vårt team.

Les mer om oss

Women writing
Martela's wooden Sola chairs

Investor

Måtene å arbeide og lære på endrer seg i akselererende takt. Som en følge av det må også arbeids- og læringsmiljøene endre seg. Den tradisjonelle fornyelsessyklusen på 5-7 år viser seg å være for langsom i forhold til dagens raske samfunnsendringer, og det er vanskelig å spå behovene mange år frem i tid. Markedet for arbeids- og læringsmiljøene kommer til å endre seg betydelig de nærmeste årene. Det skjer en overgang fra omfattende endringsprosjekter som gjentas sjeldent, mot modeller med kontinuerlig fornyelse. Livssyklusfilosofien utviklet av Martela og nye tjenestemodeller fornyer hele bransjen.

Som familiebedrift har Martela mot og utholdenhet til å se langt fremfor seg. Midt i omveltningen innen bransjen, som følge av endringene i arbeidet og læringen, har Martelas nøkkeleiere forpliktet seg til å investere langsiktig i utvikling og fremtidig konkurranseevne. Takket være eierstrukturen har de ansatte hos Martela et sterkt mandat for å kunne ta bærekraftige valg, respektere miljøet og fremme sirkulær økonomi. Våre valg påvirker også våre kunders bærekraft.

Les mer

Designere

Martelas produkter og tjenester er designet med lang erfaring og høy profesjonalitet. I tillegg til våre egne designere og arbeidsmiljøeksperter, samarbeider vi med en rekke andre respekterte designere.

Møt våre designere

Materials for Pod family by Martela
Scoop tables and designer Iiro Viljanen

Nyheter og artikler

Sjekk ut de siste nyhetene, artiklene og bloggene våre! I artiklene våre deler pionerene deres syn på utviklingen av arbeid og arbeidskultur.

Lær hvor de beste arbeids- og læringsmiljøene lages

Ønsker du å holdes oppdatert på dagens arbeidsmiljøtrender samt få tips og inspirasjon for å øke trivsel på jobben – rett til din epost? Abonner på Martelas nyhetsbrev som kommer 4 ganger i året! Samtidig får du også informasjon om Martelas nye tjenester, produkter og arrangementer.
Abonner på nyhetsbrevet her.