Fakturaadresse Martela AS

För postfaktura
Martela AS
c/o Martela AB
Box 21
571 21 Nässjö
Sweden

För elektronisk faktura
Martela AS
Drammensveien 130
N-0277 Oslo
Norge

NO959855978MVA

Fakturamail: invoices@martela.no
EHF: 9908:959855978