Bare i Finland kastes anslagsvis 100 000 tonn møbler hvert år.
I Norge & Sverige viser undersøkelser de samme anslag. Studier viser at 70–80 prosent av disse møblene faktisk kunne blitt gjenvunnet. I 2023 mottok Martela 2 600 tonn brukte møbler. Gjennom Martela Outlet-butikkene fikk cirka 23 140 møbler en ny eier i rengjort, vedlikeholdt og nytrekt stand. I tillegg fikk rundt 2300 møbler i Finland og ca 3530 møbler i Sverige en ny bruker gjennom samarbeidspartnere. Resten av møblene ble resirkulert som materialer.

Gjenvinning hos Martela
Vår reparasjons- og vedlikeholds service omfatter hele levetiden til møbelet og reduserer dermed miljøbelastningen helt fra produksjon. Når den første brukeren ikke lenger trenger en stol eller et bord, kan møbelet rengjøres, trekkes om eller helt bygges om, og dermed får produktet ny og forlenget levetid. Vi selger også brukte og renoverte møbler i våre egne Martela Outlet Stores i Finland. Denne gjenvinningsvirksomheten er unik i Europa. I Norge benytter vi lokale samarbeidspartnere for renovering og videresalg av brukte møbler.

Gjenvinning av møbler

Vi gjør det mulig å gjenvinne møbler på lokalt nivå.
Møbler i god stand selges i vår Martela Outlet Store for å redusere CO2-avtrykket i forbindelse med transport. Møbler som må repareres, håndteres på logistikksenteret der de renoveres og trekkes om. Møbler som ikke kan renoveres eller repareres, demonteres. Delene sorteres som tre-, metall-, plast- og elektronikk materialer og brennbart. Tredelene brukes til energiproduksjon. Metall og plast som kan gjenbrukes, leveres til råvareindustrien. På forespørsel kan vi også utarbeide en gjenvinningsrapport til kunder som kjøper våre resirkuleringstjenester.

Les mer om gjenbruk av kontormøbler eller be om et tilbud!

Martelas resirkulering er bygget på prinsippene fra ISO 14001. Gjenvinning er en grunnleggende del av vår forretningsstrategi. Vårt mål er å hjelpe kundene å redusere CO2-avtrykket som arbeidsplassene genererer.
Les mer om Martela bedriftsansvar!