Hvordan bør kontoret utformes for å møte kravene til fremtidens fleksible arbeidsliv?
Vet du hvordan medarbeiderne opplever arbeidsplassen sin? Eller hvordan deres kontor er, sammenlignet med andre? Er dårlig arbeidsro bare din egen oppfatning, eller opplever mange andre det samme? Trenger du hjelp for å se om arbeidet er effektivt og om møterommene er av riktig størrelse?

Eller vet du at det er behov for endring, men du vet ikke hvor du skal begynne? I så fall kan vi hjelpe deg! Du kan starte med å sjekke ut vår arbeidsplassundersøkelse nedenfor.

Kontakt oss

Ved hjelp av spørreundersøkelsen Martela Insights får du oversikt over den nåværende situasjonen, samt forskningsdata som sammenlignes med svarene til tusenvis av andre kontorarbeidere. Dette brukes som grunnlag for beslutningsprosessen. Ved hjelp av spørreundersøkelsen ser du hvor problemene ligger, hvilke saker som fungerer bra og hvilke saker det spesielt må satses på nettopp på deres kontor.

Vår arbeidsplassundersøkelse vil gi deg en samlet vurdering av begrensninger og muligheter i dine nåværende lokaler, basert på dine ansattes erfaringer. Undersøkelsen vil avdekke dårlige fungerende romløsninger samt eventuelt potensiale for redusert arealbruk og kan bidra til å spare kostnader.

En spørreundersøkelse er en kostnadseffektiv, bekvem og enkel måte å involvere alle brukerne av lokalene i endringen på.

Med spørreundersøkelsen kartlegges karakteren av arbeidet og arbeidsoppgavene, funksjonaliteten til de nåværende lokalene og arbeidsproduktiviteten, samarbeidsrutinene og samhandlingen, samt endringsberedskapen til medarbeiderne. Spørreundersøkelsen kan også gjennomføres etter endringen, når man vet hvordan endringen lyktes.

Ta kontakt

Vi gjennomfører brukerundersøkelser både i arbeids- og læringsmiljøer. Ta kontakt med arbeidsplassmiljøeksperter – vi svarer gjerne på spørsmålene dine!
Martela arbeidsmiljøeksperter