Martela samarbeider med bransjens beste aktører internasjonalt i implementeringen av livssyklustjenester og smartløsninger.

Condeco

Condeco er en internasjonal foregangsbedrift innen forvaltning av arbeidsrom samt reservasjonsprogram for konferanserom og arbeidsrom. Condeco har allerede hjulpet bedrifter rundt om i verden i 15 år med å legge til rette for fleksibelt arbeid og effektiv utnyttelse av ressursene samt et fungerende arbeidsmiljø med tanke på fremtidens behov.

DLL

DLL er et globalt finansieringsselskap som leverer aktivabaserte finansielle løsninger til en rekke bransjer. For Martela er DLL en partner som muliggjør Arbeidsplassen som en tjeneste -modellen (Workplace as a Service, WaaS) for våre kunder. I en verden i rask endring er morgendagens behov vanskelig å forutsi. Den fleksible WaaS-modell basert på sirkulær økonomi er en smart måte å legge til rette for endringer på lengre sikt.

Haltian

Haltian er et globalt IoT- og produktutviklingsselskap fra Finland. Målet med bedriftens Empathic Building-tjeneste er å gjøre kontorarbeiderne lykkeligere og mer fornøyde med sine arbeidsplasser. Kjernen i tjenesten er en nettleserbasert applikasjon som hjelper medarbeiderne med å finne det best egnede rommet til den enkelte arbeidsoppgave i et aktivitetsbasert miljø ved å utnytte en såkalt digital tvilling. Applikasjonen gir muligheten til å påvirke vedlikeholdet og utviklingen av lokalene, hvilket støtter samhandling mellom ulike aktører.

Rapal

Rapal tilbyr sanntidsdata, arbeidsplassanalyse samt SaaS-baserte tjenester for profesjonelle innen kontorledelse ved å utnytte avansert teknologi, og med disse kan du styre arbeidsplasser og ta kompliserte beslutninger basert på kunnskap samt optimalisere utgiftene, plassbehovet, medarbeidernes opplevelser og miljøeffektiviteten.

Trail Systems

Vår Furniture Management (Dynamic Asset Management) forvaltningstjeneste for kontorinventar gjennomføres i samarbeid med Trail Systems Oy. Trail er et datasystem utviklet for forvaltning av inventar, og ved hjelp av dette er det enkelt og effektivt å forvalte sentralt informasjon knyttet til inventaret, som for eksempel kontormøbler.

Vecos

Vecos er en erfaren aktør som lenge har vært markedsleder innen smarte låsesystemer for kontor- og læringsmiljøer. Førsteklasses elektroniske låser og et allsidig Saas-basert forvaltningssystem sikrer god brukeropplevelse, sparer utgifter og automatiserer vedlikeholdet av oppbevaringsenhetene selv i krevende omgivelser.

Visma Megaflex 

Visma Megaflex  tilbyr moderne tjenesteløsninger for å holde oversikt over menneskers bevegelser på forskjellige eiendommer. Bedriften produserer innovative tjenester og programsystemer blant annet for adgangskontroll, overvåking av arbeidstid, romreservasjon og besøkskontroll.