Telefonbokser gir et rolig lydnivå på arbeidsplassen,
noe som har vist seg å fremme kreativiteten og produktiviteten.