Martela fornyer arbeidet og måtene å lære på

Måtene å arbeide og lære på endrer seg i akselererende takt.
Som en følge av det må også arbeids- og læringsmiljøene endre seg. Den tradisjonelle fornyelsessyklusen på 5-7 år er altfor langsom midt i endringene, og det er vanskelig å spå behovene mange år frem i tid.

Markedet for arbeids- og læringsmiljøene kommer til å endre seg betydelig de nærmeste årene. Det skjer en overgang fra omfattende endringsprosjekter som gjentas sjeldent, mot modeller med kontinuerlig fornyelse. Livssklustenkningen utviklet av Martela og nye tjenestemodeller fornyer hele bransjen.

 

Wooden balls in a bowl
Kilta chair in black leather

De nordiske landene viser kursen for den globale utviklingen

De nordiske landene er pioner i endringen av arbeidet og læringen.
Flatt hierarki, en kultur for åpenhet, god endringsberedskap, samt en pedagogisk kompetanse helt i verdenstoppen gjør Norden til et ideelt område for utvikling av nye arbeids- og læringsmiljøer.

Brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer tar hensyn til individuelle behov. De tilbyr rom for samarbeid, konsentrasjon, interaksjon og avkobling. Med romløsningene er det mulig å påvirke prosedyrene, tilfredsheten, trivselen og produktiviteten til brukerne av rommene.

Martelas eksperter gir råd til sine kunder om hvordan det er mulig å øke både effektiviteten og redusere kostnadene i arbeids- og læringsmiljøene. Martela, som opererer nasjonalt og internasjonalt, tilbyr tjenester etter kundenes behov, når som helst og hvor som helst.

Når endringstakten i arbeidet og læringen akselererer også i andre av verdens markeder, fungerer løsningene utviklet i Norden som eksempler. Som en følge av det åpner det seg nye og interessante muligheter for Martelas erfaring og kompetanse.

Large grey sofa with a sofa table

Omveltningen i bransjen pakker inn produktene til tjenester

Kjernen i Martelas virksomhet er møbler av svært høy kvalitet.
Nå er møblene en del av et bredere tjenestetilbud for arbeids- og læringsmiljøer som dekker hele livssyklusen.

Bruken av og måtene moderne arbeids- og læringsmiljøer brukes på overvåkes ved hjelp av sensor- og observasjonsdata. Optimaliseringen av lokalene styrt av dataene utvikles fra separate prosjekter til en kontinuerlig prosess. Martelas eksperter har omfattende kunnskap om utnytting av dataene i planleggingen av lokalene, i ledelsen av endringsprosjektene og i optimaliseringen under bruk.

Martela svarer på behovene til en verden som blir mer og mer basert på tjenester med en innovativ tjenestemodell, hvor spesifiseringen og planleggingen, gjennomføringen og møbleringen samt den kontinuerlige målingen og utviklingen av lokalene pakkes inn til en samlet tjeneste med en månedlig avgift. Samtidig endres kostnadene med lokalene fra store engangsinvesteringer til forutsigbare tjenestekostnader.

Tjenestepakkene Arbeidsplassen som en tjeneste og Læringsmiljøet som en tjeneste (Workplace as a Service, Learning environment as a Service) som settes sammen etter den enkelte kundes behov, tilbyr en ny måte for bedrifter, organisasjoner og læreanstalter å sikre at lokalene alltid er oppdaterte på.

Sterke nøkkeleiere retter blikket mot fremtiden

Som familiebedrift har Martela mot og utholdenhet til å se langt fremfor seg.
Midt i omveltningen innen bransjen som følge av endringene i arbeidet og læringen har Martelas nøkkeleiere forpliktet seg til å investere langsiktig i utvikling og fremtidig konkurranseevne.

Takket være eierstrukturen har de ansatte hos Martela et sterkt mandat for å kunne ta bærekraftige valg, respektere miljøet og fremme sirkulær økonomi. Våre valg påvirker også våre kunders bærekraft: det mest belastende er å bygge og vedlikeholde lokaler som oppnår lav utnyttelsesgrad.

Bærekraft synes i form av slitesterke produkter av høy kvalitet, materialvalg, satsing på gjenbruk og resirkulering - og økende anseelse hos bevisste kunder.

Les mer om våre verdier

Informasjon til investorer

Mer informasjon om Martelas andel og økonomiske resultater finner du på vår globale side på engelsk.

To Investors page