Ønsker du også å fornye arbeidskulturen, i tillegg til kontoret deres? Eller er arbeidsmetodene deres moderne, mens kontorlokalene er blitt liggende etter i utviklingen?
Er dere i ferd med å endre strategien, men synes gjennomføringen skjer for sakte?
Er lokalene deres fleksible med tanke på endringer i fremtiden?

Interiørdesigner med materialprøver

Fysiske rom kan være et av de mest konkrete ledelsesverktøyene på arbeidsplassene.
Et godt arbeidsmiljø er planlagt slik at det støtter hovedmålene til organisasjonen fremfor å begrense disse. Eksempelvis er det vanskelig å fremme samarbeid dersom alle er innestengte på sine egne rom, eller forbedre arbeidseffektiviteten dersom alle arbeidsoppgavene utføres i et støyende, åpent kontorlandskap. Det viktigste er at utviklingsretningen er kjent og at kontoret endres i samsvar med den.

Wooden blocks composed as groups of tables
Materialprøver

Med tydelige mål for de beste resultatene.
Vi hjelper ledelsen deres med å skissere de tydelige målene med endringen av kontoret. Ved å involvere sjefene og medarbeiderne i planleggingen av kontoret, kan vi skape et arbeidsmiljø som er perfekt tilpasset målene og arbeidsmetodene til deres organisasjon. Deltagelse er en viktig del av endringsledelsen. Når de ansatte får bli med på å påvirke planleggingen av kontoret, er det enklere å forstå og godkjenne endringen og driftsmodellen for de nye lokalene. På den måten blir endringen vellykket.

Produkter inkludert i tjenesten:

  • Workshops for ledelsen
  • Workshops og informasjonsmøter for sjefene
  • Workshops og informasjonsmøter for medarbeiderne
  • En online diskusjonsplattform for presentasjon av og kommentarer til planene
  • Endringsvisjon og -konsept for arbeidsplassen
Møt våre arbeidsplassmiljøeksperter. De gir råd om utviklingsprosjekter relatert til arbeidsmiljøer med faglige ferdigheter og lang erfaring på området.
Våre arbeidsmiljøeksperter