Lagring sparer penger og miljøet.
Når det gjøres endringer i arbeids- og læringsmiljøer, er det av og til ikke plass til eller behov for ellers brukbare møbler. Da lønner det seg å tenke på alternative scenarioer: dersom det fortsatt kan bli behov for møblene, er lagring av disse et fornuftig alternativ.

Lagring av midlertidig overflødige møbler i fortsatt god stand er bærekraftig forvaltning av anleggsmidler og miljø. For å unngå overflødige nyanskaffelser, er det viktig å til enhver tid sørge for å ha oversikt over hva lageret inneholder.

Martelas lagringstjeneste omfatter fotografering og registrering av møbler, samt en oppdatert rapportering av lagringssituasjonen. Varene i lageret kan ved behov fremskaffes raskt.

Moving boxes
  • Møbler som det sannsynligvis fortsatt er behov for lønner det seg å lagre
  • Møblene som skal lagres fotograferes og registreres
  • En kontinuerlig oppdatert rapport beskriver nøyaktig hva lageret innholder
  • Varene i lageret kan ved behov fremskaffes raskt