Dynamic Storage-løsningen bringer oppbevaringsplassen nær brukeren, der hvor det er behov for den. I aktivitetsbaserte miljøer bruker ikke på langt nær alle medarbeiderne oppbevaringsplass samtidig, halvparten bruker oppbevaringsplass sjelden og størstedelen aldri. Når man er i stand til å overvåke bruken av oppbevaringsplassen, kan mengden plass optimaliseres for å imøtekomme og tilpasse behovet. Brukerne setter pris på at det alltid finnes oppbevaringsplass i nærheten av den valgte arbeidsstasjonen og at det ikke går med arbeidstid til å lete, eller til problemer med nøkler. Besøkende vet å verdsette oppbevaringsløsninger som fungerer på telefonen, og hvor man kan oppbevare personlige eiendeler under besøket.

Et elektronisk låsesystem og en sentral styringsløsning gjør det mulig å følge tilgjengeligheten og utnyttelsesgraden til skapene, hvilket hjelper til i plasseringen av møblene og optimaliseringen av antallet. En løsning som fungerer med telefon eller RFID-kort gjør bruken enkel og fjernstyrings- og integrasjonsfunksjonene reduserer tiden som går med til vedlikehold, og gjør systemet nesten automatisk.

  Viktigste fordelar: 

  • Støtter arbeid i mange typer aktivitetsmiljøer, skoler, aulaer, sykehus og kontorer og gjør det mulig med fleksibel plassutnyttelse for forskjellige brukergrupper.
  • Effektivisering av utnyttelsesgraden: opptil 30-60 % færre avlukker sammenlignet med nøkkel- eller kode-/kortlåser.
  • Det sikres at det finnes tilstrekkelig med avlukker og antallet optimaliseres ved hjelp av data og analyse. Ingen unødvendige innkjøp eller investeringer.
  • Problemfritt og enkelt vedlikehold gjør det mulig å utnytte tiden og ressursene på en klokere måte.
  • Elektronisk - ingen batterier eller stadig bytting av batterier. Et miljøvennlig og bærekraftig valg.
  • Elektronisk låsesystem som en SaaS-tjeneste.

  • Mange brukere, brukergrupper og forskjellige bruksretter.

  • En del av innredningen, estetisk behagelig.

  • 2 låsesystemalternativer. Det ene låsesystemet har en sentral kortleser montert i en terminal og avlukkene åpnes via terminalen eller mobiltelefonen. I det andre alternativet finnes det en egen kortleser i døren i hvert avlukke hvor døren åpnes. LED-lyset integrert i dørene forteller om skapet er ledig. I denne versjonen kan skapene også åpnes via terminalen.

  • Fungerer med forskjellige RFID-korttyper samt f.eks. med PIN-kode eller smarttelefonapp. Nøkler er historie!

  • Integrasjonsmulighet med adgangssystemer eller andre systemer og apper.

  • Rapporteringsfunksjon og enkelt sentralt nettleserbasert vedlikehold.

  • USB-lading, LED-belysning.

  • Et pålitelig låsesystem som oppfyller selv den strengeste datasikkerhet.

  • Sikre dører som spretter opp, ingen forstyrrende håndtak.