Dynamic Storage-løsningen sørger for tilgjengelig skap, der det er behov for det.
I aktivitetsbaserte miljøer erfarer vi at på langt fra alle ansatte har behov  for et skap samtidig, halvparten bruker oppbevaringsplass sjelden og overraskende mange har faktisk ikke behov for oppbevaring. Når man er i stand til å monitorere utnyttelsesgrad av skap og oppbevaring, kan areal reduseres optimaliseres samtidig som det reelle behovet for skap og lagring er ivaretatt. Brukerne setter pris på at det alltid finnes et ledig skap i nærheten av der de har valgt sin arbeidstasjon, å slippe å bruke på å lete etter ledig skap, eller til problemer med nøkler. Besøkende verdsetter en digital oppbevaringsløsning som er enkelt tilgjengelig, og hvor man kan oppbevare personlige eiendeler under besøket.

Et elektronisk låsesystem og med tilhørende skybasert software gjør det mulig for kunde å følge utnyttelsesgraden av skapene, hvilket  bidrar til at man til en hver tid kan sørge for rett antall skap i de delen av lokalene det er behov for oppbevaring. Med en  app installert på smart-telefon eller RFID-kort, låser brukeren enkelt opp sitt skap. Låsene kan enkelt programmeres til ulike funksjoner, enten som personlige skap, dynamiske skap, eller delt oppbevaring med tilgang for flere brukere. Den tilhørende softwareløsningen gjør administrasjon og tildeling av skap enkel for administrator, og fjernstyrings- og integrasjonsfunksjonene reduserer tiden som går med til vedlikehold og support.

Viktigste fordeler:

 • Støtter arbeid i mange typer aktivitetsmiljøer, skoler, aulaer, sykehus og kontorer og gjør det mulig med fleksibel utnyttelse for forskjellige brukergrupper.
 • Effektivisering av utnyttelsesgraden: Reduserer behovet for antall låser med opptil 30-60 % sammenlignet med nøkkel- eller kodelåser.
 • Sikre tilstrekkelig antall låser /skap samt optimalisere antall og plassering ved hjelp av data og analyse av utnyttelsesgrad. Unngå unødvendige innkjøp eller investeringer.
 • Problemfritt og enkel drift og vedlikehold gjør det mulig å utnytte tiden og ressursene på en klokere måte.
 • Låser individuelt kablet og drevet med svakstrøm - ingen batterier eller stadig bytting av batterier. Et driftssikkert, miljøvennlig og bærekraftig valg.
 • Elektronisk låsesystem som en SaaS-tjeneste.
 • Mange brukere, brukergrupper og forskjellige tilgangsnivåer.
 • Integrert del av det øvrige interiøret.
 • Fungerer med ulike RFID-korttyper samt med PIN-kode på terminal, og smarttelefonapp. Nøkler er historie!
 • Integrasjonsmulighet med eksisterende adgangssystemer eller andre systemer og apper.
 • Driftssikkert system med enkelt og sentralt vedlikehold inkl. rapporteringsfunksjon i separat portal i nettleser.
 • USB-lading, LED-belysning i hver lås/skap.
 • SaaS i henhold til  gjeldende GDPR standard,  og møter kravene til høy datasikkerhet.