Bærekraft

Bærekraftsrapporten 2023 er publisert

Martela har vært forpliktet til FNs Global Compacts bærekraftsmål i over et ti år og er fortsatt medlem av Global Compacts forretningsnettverk. Gjennom rapporten vil du også finne ut hvordan Martelas ulike aktiviteter er i tråd med Agenda 2030-målene.

Deltakelsen i Carbon Neutrality Empowered by Handprint-prosjektet for å beregne miljøfordelene ved sirkulærøkonomiske løsninger styrket Martelas tro på den virkelige betydningen av livssyklustjenester for å redusere kundenes miljøpåvirkning. I stedet for de negative klimaeffektene av møbelproduksjons og -vedlikeholdet bør man fokusere på de positive klimaeffektene av innsatsen som er investert i produktenes levetid.

"Martela kan hjelpe kundene sine med å redusere deres miljøpåvirkningen med sine livssyklustjenester."

Les mer om vårt ansvar!