Den tredje fasen av Martela Lifecycle er å gjennomføre endringen av arbeidsmiljøet.
Prosjektstyring, flytting, merking av inventar (RFID teknologi), levering og montering av nye møbler er alle elementer under implementeringsfasen.

Det lønner seg å starte endringen av arbeidsmiljøet med å informere de ansatte slik at alle er klare over endringen og dens faser. Etter gjennomføringen gis de ansatte en innføring i hvordan man jobber i de nye lokalene.

Bærekraftige løsninger og produkter med minimal miljøpåvirkning

Ingenting skal kastes: Vi renoverer brukte møbler og minimerer miljøpåvirkningen forårsaket av flytting. Kontinuerlig opplæring av våre ansatte skaper grunnlaget for bærekraftig og effektivt arbeid.

Vi gir sjåførene våre jevnlig opplæring, og vi reduserer miljøutslipp fra kjøretøyene våre ved å velge mer bærekraftige drivstoffer – både til den nåværende og den fremtidige bilparken.

Vi forplikter oss til å fremme sirkulær økonomitenkning. Martela Outlet-kjeden/gjensalg av brukte møbler forlenger livssyklusen deres ved å renovere og finne nye brukere. Komponenter i god stand fortsetter sin livssyklus som reservedeler til oppussede møbler. Ødelagte komponenter deles opp, sorteres og gjenbrukes som energi eller sekundære råmaterialer.

Vi bruker bare nødvendig emballasje for å sikre at produktene beskyttes under transport. Emballasjen er laget av lette materialer, og kan enkelt resirkuleres eller gjenbrukes. Hovedmaterialene i emballasjen er trepaller, treplanker, papp og plast. Emballasjen gjenbrukes, enten som materiale eller som energi.