Arbeidsmiljøet må også tjene bedriftens bærekraftsmål.
Martelas innvirkning på bærekraften strekker seg langt utenfor vår egen bedrift. Vår rolle i å utvikle arbeids- og læringsmiljøer åpner eksepsjonelt store muligheter for oss til å påvirke våre kunders miljøansvar. Arbeidsmiljøets livssyklus påvirker bedriftens bærekraftsmål, og det er viktig å se på hvordan valg av innredning og lokaler kan bidra til en lavere miljøbelastning. Med Martelas sirkulære økonomimodell kan du enkelt bidra til en mer bærekraftig hverdag.

Arbeidsmiljøets livssyklus
Arbeidsmiljøets livssyklus

Hos Martela jobber vi for å fremme bærekraftige arbeidsmiljøer, og det er helheten som teller. For eksempel kan noe så enkelt som valg av møbelmateriale være med på å gjøre bedriften mer miljøvennlig. Stadig flere bedrifter oppdaterer lokalene sine i henhold til den sirkulære økonomimodellen. Kjernen i vår virksomhet er «Waste Nothing»-tenkning, som er basert på en sirkulær økonomi. Møblene våre lages for å tåle tidens tann og slitasje mellom brukere. Overflødige møbler gjenbruker vi hos nye eiere og materialene i møbler som det ikke lønner seg å sette i stand utnyttes enten som deler til brukte møbler, som resirkulerte råvarer eller til energiproduksjon.

Livssyklusstadier i arbeidsmiljøet


Martelas bærekraftsarv og veien videre

Bærekraft har alltid stått sentralt hos Martela. En viktig del av vår bærekraftsambisjon er å lage produkter som tåler tidens tann, både når det gjelder design og fysisk slitasje. Vi har investert i bærekraftig forretningspraksis på mange områder i flere tiår. I 2010 la vi en ny strategi, der hele forretningsmodellen vår er basert på en livssyklustilnærming til arbeidsmiljøet, og bærekraft på hvert stadium og sirkulær økonomi spiller en viktig rolle.

Les mer!

Grunnpilarene i Martelas miljøansvar er produktenes høye kvalitetskriterier, den sirkulære økonomimodellen «Arbeidsplassen som en tjeneste» og aktiv og transparent ansvarsrapportering.
Grunnpilarene i vårt ansvar
Arbeidsplassen som en tjeneste
Ansvarsrapportering
Sirkulær økonomi
Kvalitet
Dette har vi oppnådd
95%
Andel av strømforbruket med nullutslipp (2023)
99,5%
alt behandlingsavfall resirkulert eller gjenbrukt (2023)
93%
Andel av Scope 3-utslipp i karbonavtrykket (2023)

Martela hjelper din bedrift redusere karbonfotavtrykket ved å optimere livssyklusen til arbeidsmiljøet. I tillegg overvåker vi jevnlig utviklingen av vårt eget bærekraftsarbeid.

Våre forpliktelser

  • Oppnå karbonnøytralitet
  • Forbedre arbeids- og læringsmiljø, og redusere miljøpåvirkningen med Martelas livssyklusmodell for å sikre den beste kundeopplevelsen
  • Sikre et sosialt miljøansvar i forsyningskjeden og kjempe mot korrupsjon og bestikkelser

Les mer om bærekraft hos Martela!

Et kvalitetsmøbel har mange liv

I Martela mener vi at et møbel av høy kvalitet fortjener mange liv. Hensikten med våre reparasjons- og vedlikeholdstjenester er å forlenge livssyklusen til møblene: rengjorte og vedlikeholdte møbler selges for å brukes på nytt gjennom våre Martela Outlet-utsalg i Finland. Som gjenbrukte reduserer de miljøbelastningen, da det produseres mindre nye møbler.

Gjennom Martela Outlet-butikkene fikk cirka 23 140 møbler en ny eier i rengjort, vedlikeholdt og nytrekt stand i løpet av 2023. Resten ble utnyttet som komponenter, materialer og energi.