Hvilke typer stoler sitter dere på?
Kontorstolene har en avgjørende innflytelse på arbeidseffektiviteten, velværen og trivselen. Stoler i god stand, med gjennomtenkt ergonomi og allsidige justeringsmuligheter, forebygger arbeidsrelaterte, fysiske plager og reduserer dermed sykefraværet.

James task chairs

Ved kartleggingen av kontorstoler, går Martelas spesialist igjennom tilstanden, brukervennligheten og det eventuelle vedlikeholdsbehovet til alle kontorstolene på arbeidsplassen. Vi samler resultatene og anbefalte tiltak i en oversiktlig tilstandsrapport.

Oppdaterte data om vedlikeholds-, fornyelses- og gjenbruksbehovene til kontorstolene hjelper til med å planlegge tiltakene på en fornuftig måte. Dyktig utført vedlikehold forlenger stolenes levetid: for eksempel kan trekket byttes dersom stolen ellers er brukbar. Utbytting og gjenbruk av stoler som tas ut av bruk gjøres ved behov gjennom Martela.

  • En tilstandsrapport avslører vedlikeholds-, fornyelses- og gjenbruksbehovet for kontorstolene
  • Et oversiktlig helhetsbilde og anbefalinger til tiltak støtter beslutningsprosessen
  • Godt vedlikehold og bytte av trekk reduserer behovet for nyanskaffelser
  • Forlenging av levetiden reduserer miljøbelastningen og sparer penger