Arbeidsmetodene og arbeidskulturen endrer seg raskere enn noen gang.
Grensene mellom fritid og arbeidstid blir stadig mer utvisket, og friheten til å planlegge eget arbeid er for mange blitt daglig rutine. Endringen legger press på utviklingen også på arbeidsplassene. Plassutnyttelsen må optimaliseres og utfordres for å tilpasses nye metoder og rutiner.

En optimal, fleksibel og bærekraftig arbeidsplass

Arbeidsplassen er i økende grad et dynamisk styringsverktøy, og kan brukes til å styre organisasjonen mot ønsket retning. I motsetning til å jobbe med fornyelse av arbeidsplassen som et engangsprosjekt – sørger vår livssyklusmodell for å utvide oppmerksomheten fra avgjørelser som kun fokuserer på nåtid og planleggingsfasen, til kontinuerlig utvikling av arbeidsplassen- også i årene som kommer.

Martela Lifecycle tjenester
Martela Lifecycle er basert på en helhetlig tenkning som dekker hele livssyklusen til kontoret, og som tar vare på lokalene, møblene – og menneskene. De beste arbeidsplassene skaper trivsel for hele arbeidsfellesskapet.

Med våre Martela Lifecycle tjenester sørger vi for at arbeidsmiljøet alltid er optimalt og bærekraftig. Våre velutprøvde tjenester og arbeidsplass-spesialister støtter deg gjennom alle stadier av din arbeids- eller læringsmiljøutvikling. Brukerorienterte konsulenttjenester garanterer et arbeidsmiljø som passer for din organisasjons mål og arbeidsmetoder. Ved hjelp av våre designtjenester vil vi utvikle dine lokaler til å være inspirerende, komfortable og planlagt for å støtte organisasjonens drift, og på en optimal måte.

Et viktig element er også at arbeidsplassen styrker organisasjonens merkevare, og bidrar til å tiltrekke seg de beste medarbeiderne. Våre dyktige montører sikrer at et arbeidsplassen kan tas i bruk effektivt, i tide og i henhold til planen. Sjekk også ut våre resirkulerings- og optimaliseringstjenester for å sikre at arbeidsmiljøet ditt støtter brukerne og alltid er optimalt.

PodBooth detail
Scoop sofas and plants

Kartlegging av behovet for endring i kontorlokalene

Vi hjelper våre kunder med å kartlegge arbeidsplassbehovet, ved å ta hensyn til endringsbehovene i fremtiden.
Dersom bedriften vurderer å flytte inn i nye lokaler, gir kartleggingen støtte i letingen etter riktig type lokaler. Dersom bedriften tidligere har holdt til på et tradisjonelt kontor, kan man komme frem til at arealbehovet er vesentlig lavere dersom man samtidig endrer måten man jobber på.

Aktivitetsbaserte kontorer reduserer vanligvis arealbehovet med 10 - 40 prosent. Kartleggingen tar alltid utgangspunkt i de forretningsmessige målene til bedriften, samt i de ansattes arbeidsmetoder og utredningen av de fremtidige behovene. Som avslutning på kartleggingsfasen får kunden vår en bedriftsspesifikk rapport om arbeidsplassen, og en plan for plassutnyttelsen på arbeidsplassen basert på denne. Disse brukes også som grunnlag for rom- og interiørdesignet. Man bør ikke begynne å endre en arbeidsplass uten en grundig kartlegging.

Les mer om vår arbeidsplasskonsultasjon

Brukerfokusert planlegging

Planleggingen av arbeidsplassen startes vanligvis opp ved å inventere eksisterende møbler for at de skal kunne tas hensyn til i planleggingen av de nye lokalene. Dersom det ikke er bruk for de gamle møblene i de nye lokalene, gjøres det avtale om at disse skal settes i stand for å gjenbrukes på en bærekraftig måte, eller avhendiges og resirkuleres.

Som sluttresultat av planleggingen av arbeidsplassen får kunden en bedriftsspesifikk plan over lokalene som brukes til å implementere endringen av lokalene. I stedet for å kjøpe arbeidsplassen som en helhet, kan den også leies gjennom vår tjeneste WaaS. I denne fasen planlegges også innføring i utnyttelse av lokalene for medarbeiderne, og det gjennomføres en befaring av stedet med tanke på mulig flytting og gjenbruk.

Les mer om rom- og interiørdesign

Martela house interior designers
Frankie desk with a Kilta chair

Implementering

Under implementeringen av endringen på arbeidsplassen leverer vi innredningen i henhold til planene og tar oss av gjenbruken av gamle møbler. Det er lurt å starte implementeringen med et informasjonsmøte for medarbeiderne for at alle skal vite om endringen og de ulike fasene. Etter implementeringen gis medarbeiderne en innføring i det å arbeide i de nye lokalene.

Implementering

Vedlikehold og utvikling

Organisasjonene og arbeidsmetodene endres stadig.
Det er lurt å sjekke regelmessig hvordan arbeidsplassen støtter arbeidsmetodikk og kultur i virksomheten. De nødvendige endringene av arbeidslokalene er nødvendigvis ikke store, men de kan ha stor betydning for effektiviteten av arbeidet og trivselen til medarbeiderne. Både brukererfaring og måling av utnyttelsesgraden er spesielt viktige med tanke på vedlikeholdet av arbeidsplassen, slik at arbeidsplassen støtter brukerne og utnyttes optimalt. Kontinuerlig vedlikehold og optimalisering gir færre store endringsprosjekter og reduserer større engangsutgifter.

Optimalisering og resirkulering

 

Martela er en familiebedrift grunnlagt i 1945
Vi planlegger og implementerer brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. Vi tror at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.

Les mer om oss