Vi på Martela har et sterkt ønske om å skape løsninger som virkelig støtter våre kunders virksomhet. Kvaliteten synes i våre produkter, tjenester og vår måte å arbeide på. For oss er kvalitet en viktig del av vårt daglige arbeid. Kvalitet er en viktig del av det daglige arbeidet for alle som arbeider i Martela. Det hjelper oss i å skape løsninger for våre kunder der kvalitet gjenspeiles i våre produkter, tjenester og arbeidsmetoder.

 Vår kvalitetsledelse bygger på følgende: 

  • Møte kundens forventinger
  • Risikohåndtering i stedet for problemløsning
  • Samarbeid med interne og eksterne interessenter
  • Kontinuerlig forbedring


For Martela innebærer kvalitet å møte kundenes krav og forventninger.
Våre nøkkeltall fokuserer på kundens grensesnitt: leveringspunktlighet, kunderespons og kundetilfredshet. Kontinuerlig forbedring sikres gjennom sertifiserte kvalitets- (ISO 9001), miljø- (ISO 14001) og arbeidsmiljøledelsessystemer (ISO 45001).

Vår sertifisering av kvalitets-, miljø og arbeidsmiljøledelsessystemer omfatter ledelse, salg, markedsføring samt konsulent- og flyttetjenester for kunder for å skape brukerorienterte arbeidsplasser i kontorer og offentlige lokaler. Sertifiseringen inkluderer også innkjøp, produktutvikling, testing, lagerhold, leveransestyring, produksjon og renovasjon av møbler (logistikksenteret i Nummela, Finland), produksjon av delkomponenter til polstrede møbler (produksjonsanlegget i Piaseczno, Polen) og produksjon av møbelkomponenter (produksjonsanlegget i Kitee, Finland).

Quality Policy (pdf)

ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate (pdf)
ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate (pdf)
ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System Certificate (pdf)

Kilta-stoler i en stabel
Stoltreben i stabel

Vi fokuserer på tidløs design og sier nei til bruk-og-kast-kulturen

Tidløse produkter varer fra generasjon til generasjon. For eksempel har Kilta-stolen vært i vår kolleksjon siden 1955, og er stadig en av våre bestselgere.

Produktene våre er laget for å være enkle å reparere og vedlikeholde. Levetiden forlenges ved å reparere og erstatte utslitte deler. Vi sørger for at produksjonen er bærekraftig, og at de forskjellige komponentene lett kan resirkuleres på slutten av levetiden. Produktene er modulære, slik at flere produkter kan lages med færre komponenter.

Materialene som brukes i Martelas produkter er trevirkebaserte spon- og MDF-plater og samt komponenter i metall- og plast og ulike polstringsmaterialer Materialene våre er bærekraftige og resirkulerbare. Innkjøp av materialene er basert på en pålitelig og etablert forsyningskjede, som er så nær oss i avstand som mulig. Dette sikrer høy kvalitet og forutsigbar anskaffelse med minimal belastning på miljøet.

Flertaller av leverandørene våre er FCS- eller PEFC-sertifiserte. Sertifikatet beviser at skogene brukes ansvarlig og bærekraftig. Alle trematerialene vi bruker, kommer fra forvaltede skoger.

Vi krever også at alle leverandørene våre forplikter seg til Martelas ansvarlige forretningsprinsipper og Martelas bærekraftsretningslinjer for forsyningskjeden. Produktene er utformet og produsert for trygg bruk og med så lav miljøpåvirkning som mulig.

Vi optimaliserer også våre egne lokaler, og energien vi bruker til produksjon i Finland, er hovedsakelig fornybar. Lager og produksjon er optimalisert ved at produktene produseres på bestilling.

Stoltesting i Martelas testlaboratorium

Produkttesting hos Martela

Vi har vårt eget testlaboratorium i Nummela hvor vi vurderer at våre produkter er i overensstemmelse med sikkerhetskravene inkludert produktstabilitet, langtidsholdbarhet og ergonomi. Med disse testene sikrer vi at våre møbler møter kravene til høy kvalitet og sikkerhet. Repeterbarheten av resultatene fra testlaboratoriet verifiseres ved akkreditering. FINAS akkrediteringstjeneste har gitt Martela akkrediteringsstatus i henhold til standard EN 17025:2017, og et mer detaljert kvalifikasjonsområde finnes på FINAS-nettstedet.

Våre underleverandører leverer materialrapporter som formaldehydutslipp og brannsikkerhet gjeldende deres produkter.

Les mer om Martela bedriftsansvar!

Martelas testlaboratorium i Nummela er unikt, ettersom det er det eneste laboratoriet i Finland som er akkreditert for testing av 20 møbelstandarder for offentlige rom. Les mer om vårt testlaboratorium!