Et brukerorientert undervisningsmiljø fornyer seg etter behov

Undervisningsinstitusjonene er ved et vendepunkt, og undervisnings- og læringsmetodene blir stadig mer komplekse. Nye rutiner og metoder forutsetter også at undervisningsmiljøet fornyes. Det lønner seg å gjøre dette på en brukerorientert og involverende måte.

Skoler og undervisningsmiljøer er tradisjonelt bygget for å brukes i opptil flere tiår. På grunn av dagens endringstakt er det likevel vanskelig å spå når og hvordan undervisnings- og læringsmetodene endres og hva dette vil kreve av undervisningsmiljøet.

Students standing at Drobak Montessori School's lobby
Puffet seat cushions on wooden auditorium

Forsterking av trygghetsfølelsen

Ulike arealer for ulike brukere.
Under planleggingen er det viktig å identifisere de ulike brukerne av lokalene og legge til rette for at de kan arbeide naturlig med skiftende oppgaver. I skolene er det behov for gruppearbeidsområder av forskjellig størrelse, samt plasser hvor man kan trekke seg tilbake for individuelt arbeid. Ved behov for konsentrasjon kan distraksjoner minimeres med skilleveger og gardiner. For å ta hensyn til alle disse behovene, må planleggeren være i stand til å forstå brukernes behov. Analyse og anskueliggjøring av den innsamlede informasjonen er derfor viktige nøkler for å lykkes.

Sjekk ut vårt utvalg av skolemøbler!

Læringsmiljøet som en tjeneste

Et brukerfokusert læringsmiljø fornyer seg etter behov.
Vår Læringsmiljøet som en tjeneste-modell gjør det mulig med kontinuerlig optimalisering av undervisningsmiljøene. Ved hjelp av involverende metoder lærer man av nye bruksmåter, og får dermed en dypere forståelse av hvordan funksjonaliteten til lokalene kan forbedres. Møbelløsninger som er overflødige eller brukes lite kan fjernes eller endres, mens de gode løsningene kan forsterkes.

Undervisningsmiljøet som en tjeneste er en bærekraftig modell både ut ifra velværen til mennesker, økonomien og den sirkulære økonomien.

Læringsmiljøet som en tjeneste – les mer!