Optimale og forretningsvennlige forretningslokaler gjennom arbeidsmiljøplanlegging.
Enten planen er å flytte inn i nye kontorlokaler eller å fornye de gamle, hjelper Martelas planleggingstjenester til med å gjøre lokalene inspirerende, trivelige og sikre at de støtter forretningsvirksomheten på en optimal måte. Med profesjonelt gjennomførte rom- og interiørdesignløsninger, kan plassutnyttelsen i kontorlokalene optimaliseres. I tillegg vil bedriftens bilde utad friskes opp i tråd med verdiene til varemerket. Trivelige lokaler fungerer som et lokkemiddel, også i konkurransen om nye arbeidstakere.

Med flere tiårs erfaring og fagkunnskap utarbeider vi rom- og innredningsplaner sammen med dere, både for arbeidsstasjoner enkeltvis, og hele kontorbygg. Vårt team blir inspirert av nye prosjekter der de kan stille hele sin kompetanse til rådighet, og vi utfører gjerne også mindre prosjekter. Innredningen av kontoret og planleggingen av dette, sikter først og fremst mot fungerende lokaler som representerer bedriftens varemerke. Farger og teksturer gir kontoret et nytt utseende – med lys og akustikk forbedres også arbeidstrivselen. Hvert eneste møbel er viktig med tanke på helheten. I tillegg til det nye utseendet, påvirker også møblenes formspråk og strukturer arbeidstakernes generelle trivsel.

Kontakt oss

People sitting on a Sola Beam bench
Wooden blocks on Trailer tables

Fungerende og trivelige kontorlokaler signaliserer verdier og visjoner, og er en viktig del av bedriftens varemerke.

Implementeringen starter med god planlegging

Vi utnytter gamle møbler i de nye planene der hvor det er mulig og ønskelig. Visuelle 2D og 3D-planer anskueliggjør sluttresultatet. Vi tar hensyn til hele livssyklusen til arbeidsplassen og vi planlegger både små og store kontorlokaler.

Planlegging av møbler – de rette møblene på rette plass

Planlegging av møbler er en viktig del av et vellykket sluttresultat.
Grunnplanene av kontorlokalene og illustrasjonsbildene av kontormøblene som våre planleggere lager forenkler planleggingen, beslutningsprosessen og gjør det enklere å finne en felles tone. Takket være bildene er det enkelt å forhandle om selv de minste detaljene i lokalene allerede i den innledende fasen av arbeidet.

Planleggingen av møbler bidrar til å bygge fungerende og hensiktsmessig møblerte kontorlokaler, hvor plassen er utnyttet effektivt. Vi hjelper med å optimalisere innkjøpene av kontormøbler og med å unngå feilanskaffelser. Eksisterende møbler utnyttes etter beste evne i de nye planene. Vi leverer i tillegg til våre egne Martela-møbler også møbler fra våre samarbeidspartnere samt gjenbrukte møbler fra Martela Outlet.

Bli kjent med prosjektene laget av Martela interiørarkitekter:
Referanser