Det er på tide å slippe løs medarbeidernes fulle potensial!
Hjelpe dem med å konsentrere seg bedre og arbeide mer effektivt. Vi er eksperter på kontorer, og vi hjelper dere gjerne med å optimalisere arbeidsplassen tilpasset nettopp deres arbeid.

Vår planlegging av kontorlokaler er basert på kunnskap. Vi spesifiserer målene med endringen sammen med ledelsen, vi lytter til medarbeidernes behov og vi støtter sjefene deres når kontorlokalene tas i bruk. Vi utfører beregninger slik at kontoret deres får helt riktig størrelse og riktig type rom for forskjellige arbeidsoppgaver.

Et bærekraftig arbeidsmiljø skal ikke bare være effektivt, det må også støtte de ansattes ergonomi, velvære og trivsel.
Når bedriftens behov er kartlagt og lokalene utformet til å passe brukernes faktiske behov, blir rommene optimalisert med funksjonalitet og arealbruk i tankene. For eksempel forbedres miljøvennligheten ved å ikke sløse energi på oppvarming eller belysning av unødvendige områder, møbler kjøpes bare når de trengs, og lokalene brukes på en effektiv måte.

Områder som ansatte synes er upraktiske blir sjelden brukt, er sløsing med plass, og er ikke et bærekraftig valg. Brukernes trivsel er en viktig faktor å holde øye med, sammen med effektivitet og bruk.
Fra utgifter til investering.
Ved hjelp av Martelas eksperttjenester blir endringen av kontoret deres en investering fremfor en utgiftspost, og dette forbedrer medarbeidernes ytelse og trivsel.

Ta kontakt!