God ergonomi fremmer velvære og effektivitet.
Fysisk ergonomi eller riktig justerte arbeidsstasjoner forebygger arbeidsrelaterte, fysiske plager. Kognitiv ergonomi på sin side fremmer hjernens velvære og opprettholder årvåkenheten. God planlegging tar hensyn til begge faktorer.

Ergonomisk arbeid forutsetter at det er mulig å variere arbeidsstillingen. En stående arbeidsstilling står stadig oftere på kontoransattes ønskeliste. Et praktisk alternativ er et justerbart arbeidsbord, hvor høyden enkelt kan justeres både til stående og sittende bruk.

Ergonomi er omsorg for mennesket.

Et fungerende arbeids- og læringsmiljø planlegges ut ifra behov og oppgaver.
I stedet for én arbeidsstasjon, tilbyr vi medarbeidere og studenter flere spesialdesignede rom for ulike behov: for samarbeid, konsentrasjon, interaksjon og rekreasjon.

Arbeidsergonomi er, sammen med møbler og justeringer, vaner og rutiner. Vi gir veiledning i å finne gode arbeidsstillinger og i justeringer av møbler.

  • Ergonomi øker velværen, effektiviteten og trivselen
  • Enkle justeringer tilpasser arbeidsstasjonene til individuelle behov
  • Forskjellige typer rom oppmuntrer til å variere arbeidsstillingene og frisker opp hjernen
  • Veiledning i riktige arbeidsstillinger reduserer arbeidsrelaterte, fysiske plager