Administrer livssyklusen til kontormøbler.
Vår tjeneste for forvaltning av møbler hjelper deg med å forvalte livssyklusen til kontorinventaret. Tjenesten gjør det mulig å få en total oversikt over møblene og verdien av dem. I tillegg får du oversikt over plasseringen av inventaret og kan se hvor mye det ulike inventaret benyttes. Tjenesten bidrar også i planleggingen av vedlikeholdstiltak og i spesifiseringen av fornyelsesbehovet til anleggsmidlene. Det er enklere å forberede seg på investeringer i fremtiden når det finnes full oversikt over eksisterende møbler og annet inventar.

Tabeller eller tiltak er ikke lenger basert på hukommelse. 
Med hjelp av tjenesten samles opplysningene om møblene og kontorinventaret i én database. Hver eneste gjenstand får sin egen unike identifikator som brukes i identifiseringen, reserveringen og inventeringen av gjenstanden. Forvaltningspanelet samler alle interessante opplysninger for brukeren i én oversiktlig visning.

A small Martela desk
Desks upside down

Forvaltningen av møbler og kontinuerlig oppdatering av møbeldataene gir bedriften en rekke fordeler.

Oppdatert livssyklusdata om organisasjonens inventar gjør det enklere å ta bedre beslutninger og forbedre effektiviteten. Samtidig blir investeringsbeslutningene mer fornuftige og organisasjonen kan dermed slutte med overflødige møbelinnkjøp. Utnyttelsesgraden til eksisterende møbler blir bedre når dataene er lett tilgjengelige og møblene kan gjenbrukes mellom kontorene etter behov. Forutseende vedlikeholdsplanlegging bidrar til å holde inventaret i god stand. Elektronisk overvåking av møblene bidrar til å redusere svinnet.

Tjenesten består av en rekke funksjoner

  • Investeringsplanlegging
  • Møbelinventeringer og oppdatering av plasseringsdata
  • Forvaltning av leasing- og leiepartier, samt -perioder
  • Rapportering av inventarhendelser som f.eks. møbler tatt ut av bruk og flytting av møbler
  • Forvaltning av garantitid- og livssyklusdata for møblene
  • Reservering av møbler for endringsprosjekter
  • Lagring av bruksanvisninger og annen dokumentasjon for inventar på møbelkort
  • Feilmeldinger og vedlikeholdsforespørsler av brukeren om inventar på mobilapp
  • Planlegging og styring av vedlikehold av møbler samt vedlikeholdsregistreringer av tjenesteleverandøren på mobilapp
Som tilleggstjenester tar vi vare på identifikasjon og merking av møbler, inventeringer og oppdatering av grunnplan for møbler. Flyttninger av møbler og måling av utnyttelsegrad også fra oss.

Ta kontakt