Kartlegg, utnytt og gjenbruk!
Martelas prosedyre i alle endringer av arbeids- og læringsmiljøer, er å utnytte de eksisterende møblene så langt det lar seg gjøre. Vi sørger for gjenbruk eller resirkulering av møblene som er tatt ut av bruk, avhengig av hvilken forfatning de er i.

Møbelinventering betyr spesifisering og registrering av møbler i bruk. Nøyaktig oppdaterte data over møblene bidrar til å forvalte livssyklusen deres på en måte som er kostnadseffektivt og bærekraftig. I endringssituasjoner kan møblene brukes som en del av et nytt arbeidsmiljø, flyttes til et annet kontor, lagres eller gjenbrukes.

Martela Dynamic Asset Management-tjenesten gjør at inventeringen kan gjennomføres betydelig raskere. Med hjelp av tjenesten er det mulig å følge møblenes livssyklus, fra planlegging av investeringen og helt til gjenbruk, takket være chipper som festes til møblene. Det er enkelt og effektivt å ta i bruk tjenesten i forbindelse med inventeringen av møbler.

Ta kontroll over livssyklusen til møblene!

  • Kartlegg, spesifiser, registrer og rapporter antall møbler og brukervennlighet
  • Maksimer levetiden til møblene
  • Minimer unødvendige innkjøp
  • Frem sirkulær økonomi, miljøvennlighet og bærekraftighet

     

 

Ta kontakt