Bedriftsflyttinger i alle omfang fra begynnelse til slutt

Vi tar oss av bedriftsflyttinger og endringsprosjekter for kontorlokalene. En vellykket flytting tar alltid utgangspunkt i en grundig organisering. Eksisterende møbler inventeres og gjennomføringen av prosjektet forberedes, slik at de ansatte kan jobbe mest mulig uforstyrret i hele prosjektperioden. Med utgangspunkt i planleggingen, reserveres den nødvendige mengden møbler og utstyr, i tillegg til å sørge for intern kommunikasjon og planlegging av tidsskjemaet.

Våre blide og erfarne flyttemedarbeidere utfører arbeidet på en smidig og fagkyndig måte, som forstyrrer de ansatte minst mulig. Dersom dere ønsker det, kan vi også sette sammen, montere og justere både nye og gamle møbler. Når flytteprosessen er ferdig, sørger vi for at lokalene er rene og ryddige.

Ta kontakt

Removal service by Martela