Vet du hvordan kontoret deres er sammenlignet med kontorlokalene til andre bedrifter?
Er det færre kvadratmeter enn vanlig i arbeidslokalene deres, eller betaler dere unødvendig for ekstra kvadratmetere? Har dere et normalt støynivå? Støtter arbeidsplassen deres trivsel og nåværende arbeidsmetoder, eller trenger lokalene en oppdatering?

Et moderne kontor kan være mye mer allsidig enn tidligere.
Der hvor arbeidet tidligere var begrenset til egen arbeidsstasjon og møterommet, kan det i et moderne arbeidsmiljø være plasser også for spontane møter, prosjektarbeid og oppgaver som krever konsentrasjon. Da størrelsen på arbeidsstasjonene er blitt mindre og behovet for skap er redusert, er det heller ikke nødvendigvis behov for så mye plass som i tradisjonelle kontorlokaler.

Oppgaven til arbeidsplassen er å støtte medarbeidernes trivsel og arbeidsmetodene i organisasjonen. Vi analyserer den nåværende situasjonen til kontoret deres ved teoretisk beregning eller ved å involvere brukerne. Vi måler med sensorer eller våre systematiske observasjonsmetoder, for å se i hvor stor grad arbeidsstasjonene og møterommene deres virkelig utnyttes. Vi spør medarbeiderne deres om hvordan de opplever kontoret og vi sammenligner svarene med gjennomsnittsverdiene fra andre organisasjoner.  Vi kan også beregne hvor mange arbeidsstasjoner, møterom og andre rom det er behov for i deres organisasjon.

Våre arbeidsplasskonsulenter & spesialister skaper gode arbeidsdager.
Kontakt oss – vi kan helt sikkert hjelpe!

Kontakt oss