Bærekraft har vært alltid vært en del av Martelas drift. En viktig del av vår bærekraftsambisjon er å lage produkter som tåler tidens tann, både når det gjelder design og fysisk slitasje. I flere tiår har vi investert i bærekraftig forretningspraksis på mange områder. Siden den nye strategien vår i 2010 er hele forretningsmodellen vår basert på en livssyklustilnærming til arbeidsmiljøet, der bærekraft på hvert stadium, og sirkulær økonomi spiller en viktig rolle.

Tidslinje for ansvar hos Martela

1940-årene: Martela starter industriproduksjon

I 1940-årene opplevde Finland en alvorlig mangel på materialer etter krigene. Tømmer ble allerede eksportert til Mellom-Europa, men grunnleggerne mente Martela kunne lage møbler i Finland. I 1945 ble bedriften startet for å effektivt dekke møbelbehov gjennom industriell produksjon.

1950-årene: Modulær tenkning ble til

I 1950-årene begynte vi å produsere standardiserte møbler som lett kunne settes sammen og tilpasses forskjellige arbeidsmiljøer. Produktutvalget ble utvidet fra individuelle møbler til kontorer. Dette inkluderte design-tjenester for å tilpasse møblene til forskjellige arbeidsmiljøer.
 

Olli Mannermaa og Kilta stolen

1960-årene: Utvikling av markedsføringskommunikasjon

På 1960-tallet begynte møbelindustrien å ta i bruk varedeklarasjoner. Produktbeskrivelsene inneholdt informasjon om produktets testede styrke, og førte til at Martela besluttet å starte kontinuerlig forskning og testing på den nye fabrikken i Nummela.

1970-årene: Det åpne kontoret ble til

På 1970-tallet var møbeldesign basert på observasjon, ved å studere hvordan folk jobbet og legge vekt på individuelle behov. Å finne en balanse mellom selvstendig arbeid og gruppearbeid ble hovedprinsippene for utformingen.
 

Kontor på 70-tallet

1980-årene: Datamaskiner økte behovet for å fokusere på ergonomi

På 80-tallet begynte datamaskinene å innta arbeidsmiljøene. Til å begynne med ble de satt på sidepulter, men snart ble datamaskinene vanlige verktøy for alle kontorarbeidere. Det ble gjort en rekke forsøk på å forbedre ergonomien ved ulik plassering av skjerm og tastatur.


1990-årene: Testing var i gang og standarder på plass
1991 Et forskningssenter ble ferdigstilt i Nummela, der over 30 forskjellige testmetoder produseres i samsvar med flere internasjonale standarder og de kommende europeiske CEN-standardene.
1995 Martela begynner å designe arbeidsstasjoner for å dekke kundenes behov og budsjett, basert på individuelle ønsker. Produksjonen begynner først når kunden har lagt inn en bestilling.
1997–1999 Sertifiseringen ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001 Ledelsessystemer for miljøvern i Helsingfors, Kitee og Nummela.
1999 Martela deltar i et bransjeprosjekt startet av Tekes (nå Business Finland) for å utforske resirkulering og gjenbruk av kasserte møbler.

2000-årene: Mot en sirkulær økonomi
2003 Martelas modell for resirkulering av gamle møbler, utviklet sammen med partnere, fikk bevis for sin effektivitet og ble utvidet til en tjeneste som dekker hele landet.
2004 Tjenestekonseptet inkluderer mottak av gamle møbler, resirkulering og koordinasjon av henting i forbindelse med møbelprosjekter, en vedlikeholdstjeneste for møbler på stedet samt Martela utleie, som inkluderer langtidsutleie av møbler.
2009 Martela Outlet, en nettbutikk for resirkulerte møbler, lanseres.
To personer som jobber
PodWork arbeidsstasjon
2010-årene: Mot internasjonal praksis og karbonnøytralitet
2010 Første beregning av karbonfotavtrykk for Picco- og Kari 3-produkter. Etter beregningene gir produksjon av én Kari-stol like mye karbondioksidutslipp som en biltur på 70 kilometer – turen varer mindre enn en time, men stolen varer i flere tiår.
2011 Martela publiserer sine første etiske retningslinjer og sin første samfunnsansvarsrapport i samsvar med den internasjonale standarden GRI. Martela blir med i Global Compact Nordic Network, som samler alle selskaper og andre samfunn som forplikter seg til FNs Global Compact.
2013 Martela oppnår Möbelfakta-merket for sine første produkter. Merket gis til møbler som oppfyller høye standarder for kvalitets-, miljø- og samfunnsansvar og er basert på europeiske kvalitets- og miljøstandarder og internasjonale standarder for samfunnsansvar.
2014–2015 Martelas livssyklusmodell, utformet og veiledet med kunder, ser dagens lys. Den optimaliserer bruken av plass og veileder ansatte i beste praksis. Martela lanserer en ny strategi basert på behovene til stadig mer variert arbeid.
2015 Martela introduserer elektrisitet fra fornybare energikilder på produksjonsanleggene sine i Kitee og Nummela.
2017–2018 Martela lanserer Workplace as a Service (WaaS)-modellen for å forbedre effektiviteten, og fleksibiliteten på arbeidsplassen.

 

Kvinne med laptop

2020-årene: Arbeidsmiljøenes rolle er i endring, og bærekraft blir viktigere
2020 Martela utformer hjemmekontoret som en tjenestemodell sammen med kundene. De sirkulære økonomimålene støttes av Martela Outlet-produkter.
2021 Sertifiseringen ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø, Martela Group.
2022 Prosjektet med karbonhåndtrykk begynner. Martela er involvert i et toårig forskningsprosjekt ledet av VTT, LUT-universitetet, som tar sikte på å utvikle metoder for å demonstrere de positive miljøpåvirkningene av karbonnøytralitet og sirkulære økonomiløsninger på en pålitelig og troverdig måte.
2035 Martelas mål er å bli karbonnøytral innen 2035.

 

Carbon neutrality empowered by handprint