En smart måte å gjøre noe bra for miljøet.
Grunnet strengere miljøkrav, krever gjenbruk av kontormøbler stadig mer tid og ekspertise. På grunn av renovasjonsavgiftene er det også overraskende dyrt. Ved hjelp av våre dekkende tjenester besørges gjenbruk både bærekraftig og enkelt.

En samlet tjeneste sikrer et godt sluttresultat. 
Martela tar seg av hele planleggingen av gjenbruken av kontormøbler. Dette omfatter hentingen av møbler og annet avtalt inventar til gjenbruk, samt alle andre nødvendige videre tiltak, inkludert gjenbruksrapportering. Vi sørger for at alt nødvendig arbeid blir utført til avtalt tid, og gir dermed våre kunder fullstendig arbeidsro.

Livssyklustenkning fra start

Vi tar hensyn til gjenbruk i de tekniske strukturene til våre produkter.
Målet med vårt system, som oppfyller miljøstandarden ISO 14001, er å minimere miljøbelastningen til møblene. Gjenbruk er i fokus allerede i utviklingsprosjektet for et nytt produkt, og i samsvar med livssyklustenkningen, designes produktene slik at de skal få lengst mulig levetid. Vi foretrekker fornybare materialer, og tar hensyn til gjenbruk i de tekniske strukturene til våre produkter.

Martela Outlet gir møblene nytt liv. 
Møblene som er i best stand, selges i vårt nærmeste Martela Outlet-utsalg. Møbler som skal repareres, som arbeidsstoler, vedlikeholdes og trekkes på nytt.

Nesten alle materialer kan utnyttes på nytt.
Møbler som er uegnet til bruk, demonteres slik de er og komponentene sorteres i tre-, metall- og plastmaterialer. Materialene utnyttes enten som deler til brukte møbler, som resirkulerte råvarer eller til energiproduksjon. Bare en brøkdel av materialene ender opp på avfallsplassen.

Ved å gjenbruke kan vi alle redusere miljøbelastningen. Med gjenbruk oppnår bedriften også andre fordeler:

  • Oversiktlig prissetting hvor Martela tar risikoen på vegne av kunden
  • Tjenesten omfatter alt nødvendig for hensiktsmessig gjenbruk
  • Høye avgifter til avfallsplasser unngås
  • Reduksjon av kostnadene som lagring av møblene medfører