Læringsmiljøer

Martela og Future Classroom Lab utvikler fremtidens læringsrom

Hva er Future Classroom Lab?

Future Classroom Lab er et prosjekt som dreier seg om å forske på, prøve ut og utvikle ulike teknologier og møbler knyttet til læringsmiljøet samt å utvikle de muligheter som åpne læringsmiljøer gir i læringen og undervisningen. I sentrum for virksomheten står læringssoner, og ved avklaringen av disse, har man strebet etter å identifisere viktige egenskaper til læringsmiljøet med tanke på læring og å ta hensyn til særtrekkene ved den finske læringsplanen.

KAKS10 56 på normalskolen  ved Tammerfors universitet, er én av Finlands tre Future Classroom Laber. KAKS10 56 er et fleksibelt læringsmiljø for to klasser og skolens ressurssenter.

Sikring av forutsetningene for læring ved hjelp av sensorteknologi

Martela og Future Classroom Lab har samarbeidet i cirka ett år. Martela installerte forskjellige sensorer i KAKS10 som måler ulike parametere i læringsmiljøet (lydnivå, karbondioksid, temperatur, luftfuktighet, lufttrykk osv.) samt plasseringen til elevene og valgene av arbeidsstasjon (varmeavtrykk). Ved hjelp av teknologi har læringsmiljøet forutsetninger for å drive forsknings- og forsøksvirksomhet som er unik i finsk målestokk.

En sentral målsetning er å forske på og få verifisert data om hvordan elevene utnytter og bruker det fleksible læringsmiljøet. En annen sentral målsetning er å overvåke ulike parametere i læringsmiljøet, som lydnivået og mengden karbondioksid. For mye bråk eller dårlig luft gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, å konsentrere seg og å lære. Varmeavtrykket og plasseringen lokaliseres med anonyme sensorer med tags som elevene bærer med seg under skoledagene.

”Vårt mål er å hjelpe skoler og kommuner med å velge velfunderte løsninger og beslutninger i sine bygge- og saneringsprosjekter; i planleggingen av læringsrom og i valget av møbelløsninger. For Martela betyr det å være pioner innen arbeids- og læringsmiljøer også smidig forsøksvirksomhet i samarbeid med våre kunder. Dette gir de riktige forutsetninger for å planlegge og implementere fremtidens smarte lokaler slik at de best mulig er tilpasset undervisnings- og læringsmetodene”, sier Tytti Ruponen fra Martela.

Erfaringer fra de første månedene

Sensorsystemet ble installert i læringsmiljøet i mai 2019, og ble tatt i full bruk høsten samme år. Erfaringene fra den første fasen har vært interessante.

”De forskningsdataene som allerede er samlet inn har forsterket forhåndsoppfatningen av hvilke typer læringssteder og hvilke møbler elevene liker. Det er i virkeligheten betydelige forskjeller mellom elevene når det gjelder valg av plass - de fleste velger helst en myk og uformell plass å arbeide på. Spesielt synes sofagrupper, tribuner, gulv og forskjellige ”reirlignende” trange kroker å være populære. En del av barna finner riktignok frem til et bord for å arbeide etter tradisjonell modell. Av de 43 elevene i gruppen velger noen få helt klart plass etter lydverdenen i lokalet og forsøker å finne et så stille rom som mulig for å arbeide i”, forteller Mikko Horila og Tuomo Tammi fra Future Classroom Lab.

Når det gjelder valg av plass er naturligvis det sosiale miljøet en betydelig faktor - en ganske stor del av elevene ser til slutt ut til å velge sin plass basert på kameratgjengens valg.

Utnytting av resultatene av forsøksvirksomheten

Planleggingen av lokalene og valgene av møbler har stor betydning for funksjonaliteten og trivselen. Forsøks- og forskningsvirksomhet er viktig, da det finnes temmelig lite forskningsdata om virkningen av rom- og møbelløsninger har på læringen. I det pågående forsøket samles data inn i minst ett år og det er avtalt at forsøket skal fortsette i det minste til slutten av vårsemesteret 2020.
 

Ble du interessert? Ta kontakt!
Mikko Horila
Future Classroom Ambassador
lærerutdanner, Tammerfors universitet
mikko.horila@tuni.fi
Tuomo Tammi
Future Classroom Ambassador
lærerutdanner, Tammerfors universitet
tuomo.tammi@tuni.fi
Tytti Ruponen
Head Of Service Design & Development, Martela
tytti.ruponen@martela.com
+358 50 3948606
Sirpa Vaarmala
Sales Director, Martela
sirpa.vaarmala@martela.com
+358 10 345 5225


Sjekk ut FCLab.fi-prosjektet og les om Martela's Smart Workplace tjenester!