Læringsmiljøer

Rektors erfaringer med de nye fasilitetene i Syvälahti flerbrukshus

Det første året i bygningskomplekset Syvälahti flerbrukshus – rektor Jarmo Salos erfaringer

Syvälahti nye og innovative flerbrukshus stod ferdig våren 2018 i Hirvensalo i Åbo. Under samme tak finnes en skole med cirka 800 elever, barnehage med 140 barn, bibliotek, rådgivningskontor for barn samt fasiliteter for ungdomsaktiviteter og skolehelsetjeneste. Målet var å bygge en multifunksjonell og sikker bygning som skulle tjene alle brukere på best mulig måte, og som skulle tilby et moderne, sunt og inspirerende læringsmiljø. Mer enn 100 grupper av besøkende fra Finland og andre land har vært på besøk for å beundre Syvälahti i løpet av året.

Syvälahti var ikke bare en ny bygning da den ble tatt i bruk. Den bragte også med seg nye arbeidsmetoder og nye aktører. Vi intervjuet rektor Jarmo Salo ved Syvälahti skole i begynnelsen av det nye skoleåret.
 
Hvordan forløp det første skoleåret i de nye fasilitetene?
Året gikk overraskende fint – stemningen er helt klart positiv. Det er likevel alltid behov for finjusteringer og korreksjoner selv om planleggingen har vært aldri så bra. Vi hadde visse konsepter som vi tenkte ville bidra til at ting fungerte. Når vi oppdaget at en ting ikke fungerte, korrigerte vi dette ved behov.

Hvordan ble de nye fasilitetene mottatt av lærerne og elevene?
De nye fasilitetene er i hovedsak blitt godt mottatt av elevene. Det åpne læringsmiljøet baserer seg likevel på tillit som man må gjøre seg fortjent til. Det tar alltid litt tid før felles regler er utarbeidet, de er blitt presisert og de følges. Dette er en stor pedagogisk oppgave for oss. Det er menneskene som gjør at det fungerer. Martela arrangerte en workshop for de ansatte, hvor det ble utarbeidet felles spilleregler og klekket ut ideer for ulike måter å utnytte fasilitetene allsidig på.

Også med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de voksne brukerne har planleggingen vært vellykket. Tilfredsheten med og funksjonaliteten til fasilitetene er målt med flere spørreundersøkelser og under utviklingssamtaler. I vår ga de ansatte fasilitetene og planleggingen skolekarakteren 8,4, hvilket er svært bra. I tillegg får man ved å følge de ansatte et bilde av hvilken stemning de er i når de kommer på jobb. Og det ser ut til at folk kommer smilende på jobb! Ingen har søkt seg vekk etter at vi flyttet inn i nye fasiliteter - strømmen går derimot den andre veien.

Hva har vært vellykket?
En enkeltsuksess i megaklasse har vært at fasilitetene nå bidrar til å gjøre ting i fellesskap. Ved Syvälahti skole finnes ikke tradisjonelle klasserom, men derimot såkalte tun som er bygget rundt torg. De nye fasilitetene krever læring både av elevene og lærerne. Det å lykkes og gleden ved å gjøre ting i fellesskap har skapt tro på at dette er et godt format.

Hva med utfordringer underveis?
De opprinnelige elevantallene for de enkelte rom har ikke stemt, men situasjonen er nå endret. Da vi startet opp var det 590 elever – nå er det 660. Da alle læreplassene ikke er grunnløsninger med ”stol og pult”, måtte allokasjonen av møbler justeres. De faktiske møbelløsningene lyktes temmelig bra, men å lære en ergonomisk arbeidsstilling, for eksempel å utføre arbeid stående, krever lang læring. Dette er viktig på sikt både helsemesssig men også ut i fra et samfunnsøkonomisk aspekt.

Har det dukket opp klare utviklingsområder?
Det er klart at det alltid i praksis dukker opp ting som krever utvikling. På møbelsiden var de valgte stolene med møbeltrekk i spisesalen i den sentrale hallen en løsning som ikke kan anbefales.

Brukerne har i tillegg personlige preferanser når det gjelder for eksempel stolmaterialer og det krever tid å venne seg til det nye.

Hvordan kommer dere i fortsettelsen til å vurdere funksjonaliteten til fasilitetene og videre utviklingsbehov?
Funksjonaliteten måles på mange ulike måter: Med Martelas egen spørreundersøkelse, med kvalitetstundersøkelsen til grunnutdanningsenheten i Åbo og med allianseundersøkelser. Det er inngått en avtale med Martela om en treårig tjenestemodell for læringsmiljøet, og det gir muligheten til å reagere raskt på endringer. Når det oppstår behov og ønsker, er det et viktig signal også til brukerne å reagere på disse. Fasilitetene er ikke utrustet for en bestemt brukergruppe, men for å produsere tjenester og for å fungere.


Se en videopresentasjon av Syvälahti flerbrukshus!