Utnytt lokalene på best mulig måte. 
Hvordan vet du at arbeidsmiljøet ditt er tilpasset behovene til organisasjonen din? Det kan finnes et coworking-område som ingen noen gang bruker – eller ståbordene kan være opptatt hele tiden. Uten pålitelige målinger er det umulig å vite hvilke deler av fasilitetene som er over- eller underutnyttet. Gjennom målinger og analyse kan du avdekke det virkelige plassbehovet og områdene som trenger forbedring.

Gjør deg klar for endring

Måling av utnyttelsesgrad kan utføres som enkeltmålinger, men de fulle fordelene oppnås bare gjennom kontinuerlig måling, hvilket hjelper til med å identifisere de skiftende behovene og å implementere endringene raskere. Målingen kan automatiseres ved å bruke trådløse sensorer, eller den kan utføres ved å observere arbeidsplassen og organisasjonen. De innsamlede dataene sammenlignes deretter med målsettingene, med en omfattende rapporteringsportal som er enkel å bruke.

Viktigste fordeler

  • Nøyaktige data for optimalisering og planlegging av plassen
  • Kostnadsbesparelser og forbedret brukeropplevelse
  • Identifikasjon av organisatoriske forskjeller i plassutnyttelsen
  • Riktig blanding av forskjellige typer rom for deres organisasjon

Måling av utnyttelsesgrad på arbeidsplassen, inkludert analyser og rapportering, er en brukervennlig, faktabasert metode for å identifisere hvordan rommene vanligvis utnyttes og hvilke utfordringer som måtte finnes. Dette gir også data for en enkel beslutningsprosess. 

Tjenesten er utviklet i samarbeid med Rapal, en ekspert på programvare for utvikling av arbeidsmiljøer.
Våre tjenester relatert til måling av utnyttelsesgrad av arbeidsplassen passer dagens endrede behov hos moderne kontor og skoler. De er også en del av Martelas Arbeidsplassen som en tjeneste -modell.
Bli også kjent med våre tjenester for smarte arbeidsplasstjenester.

Kontakt oss