Få maksimalt ut av dine lokaler.
Vet du hvordan kontoret ditt vil møte behovene til hybridarbeid i fremtiden? Ved hjelp av sanntidsdata om arbeidsmiljøet får du informasjon om hvordan arbeidsplassen brukes hvilke områder de ansatte foretrekker og hvilke områder som er mindre i bruk – det sikrer at arbeidsområdet er tilpasset de ansatte sine behov. Det er også verdifull data å benytte i planleggingen av smittevern og en trygg retur til kontoret.

Basert på våre estimater vil utnyttelsesgraden av arbeidsstasjoner være 10-30% lavere enn før pandemien.
 

Det kan finnes et coworking-område som ingen noen gang bruker – eller ståbordene kan være opptatt hele tiden. Uten pålitelige målinger er det umulig å vite hvilke deler av fasilitetene som er over- eller underutnyttet. Med et faktabasert grunnlag kan du planlegge og optimalisere arbeidsplassen, uten å måtte betale for unødvendige kvadratmeter – samtidig som du beholder et best mulig arbeidsmiljø for dine ansatte.

Kontakt oss

Hvordan vet du at arbeidsmiljøet ditt er tilpasset behovene til organisasjonen din?

Når data erstatter magefølelsen, kan arbeidsplassen utvikles med større sikkerhet.
Måling av utnyttelsesgrad kan utføres som enkeltmålinger, men de fulle fordelene oppnås bare gjennom kontinuerlig måling, hvilket hjelper til med å identifisere de skiftende behovene og å implementere endringene raskere. Målingen kan automatiseres ved å bruke trådløse sensorer, eller den kan utføres ved å observere arbeidsplassen og organisasjonen. De innsamlede dataene sammenlignes deretter med målsettingene, med en omfattende rapporteringsportal som er enkel å bruke.

Viktigste fordeler

  • Nøyaktige data for optimalisering og planlegging av plassen
  • Kostnadsbesparelser og forbedret brukeropplevelse
  • Identifikasjon av organisatoriske forskjeller i plassutnyttelsen
  • Riktig blanding av forskjellige typer rom for deres organisasjon

Måling av utnyttelsesgrad på arbeidsplassen, inkludert analyser og rapportering, er en brukervennlig, faktabasert metode for å identifisere hvordan rommene vanligvis utnyttes og hvilke utfordringer som måtte finnes. Dette gir også data for en enkel beslutningsprosess. 

Tjenesten er utviklet i samarbeid med Rapal, en ekspert på programvare for utvikling av arbeidsmiljøer.
Våre tjenester relatert til måling av utnyttelsesgrad av arbeidsplassen passer dagens endrede behov hos moderne kontor og skoler. De er også en del av Martelas Arbeidsplassen som en tjeneste -modell.
Bli også kjent med våre tjenester for smarte arbeidsplasstjenester.

Kontakt oss