Beatbox er en form for auditoriumsmøbel som egner seg i lærings- og arbeidsmiljøer
og som skaper en avslappet møteplass for å oppholde seg, for gruppearbeid og for forskjellige presentasjoner. Beatbox er også en praktisk løsning for aktiv utnyttelse av vestibyler og korridorer. Når det finnes flere tribuner ved siden av hverandre eller mot hverandre skapes en auditoriumlignende romløsning.