Bærekraft

Martela har publisert sine første EPD dokumenter

Martela har publisert sine første EPD (Environmental Product Declaration) dokumenter, verifisert av en uavhengig tredjepart, i desember 2023. EPD er et tredjepartsverifisert standardisert dokument som publiseres i en offentlig database. Martela har valgt EPD Norge-portalen som sin publiseringsplattform. Ved utgangen av februar 2024 er syv dokumenter publisert, og dekker et bredt spekter av produkter, inkludert Sola stolfamilien, Alku bordserie, samt Combo og Cupio oppbevaringsenheter.

EPD-dokumentit


Miljødeklarasjonen er et av de viktigste praktiske verktøyene for å fremme bærekraftig utvikling og bidra til å redusere klimaendringer. Kunder kan bruke den pålitelige informasjonen om miljøpåvirkningen som finnes i deklarasjonene for å ta bærekraftige valg og rapportere dem videre til sine egne kunder og bygningens brukere.

For Martela er utarbeidelsen av nye miljødeklarasjoner en betydelig investering både økonomisk og i forhold til ressursbruk. Denne investeringen representerer enda et skritt fremover i Martelas strategiske retning med å håndtere miljøpåvirkninger gjennom hele verdikjeden. Bare med stadig mer nøyaktig informasjon kan utviklingen vurderes og styres i riktig retning.

De nye EPD-miljødeklarasjonene er en fortsettelse av våre karbonfotavtrykksberegninger

Martela har vært involvert i et forskningsprosjekt som tar sikte på miljødeklarasjoner siden 1995. Deltakelse i dette forskningsprosjektet ga en god oversikt over de samlede miljøpåvirkningene av utvalgte produkttyper. Nye metoder for å vurdere miljøpåvirkninger av produkter ble utviklet på begynnelsen av 2000-tallet. Derfor, i 2010, bestilte Martela Aalto University for å gjennomføre en livssyklusanalyse som satte søkelys på karbonfotavtrykk for utvalgte produkter.

Siden 2013 har Martela beregnet karbonfotavtrykket til produktene sine ved hjelp av et beregningsverktøy utviklet av etkonsulent selskap. Utviklingen av verktøyet, definisjonen av beregningsomfanget, og vurderingen av dekningen og kvaliteten på utslippsfaktorer og forbruksdata har fulgt prinsippene beskrevet i GHG-protokollen. Beregningen inkluderer direkte utslipp fra våre operasjoner (Scope 1), kjøpt energi (Scope 2), og utslipp fra produksjonskjeden (Scope 3).

Det endelige formålet med ulike miljøpåvirkningsrapporter for alle produkter er å fungere som et praktisk verktøy for å lette valg av produkter i tråd med bærekraftig utvikling. Ansvarlige valg er avgjørende for å redusere klimaendringer. Dessverre er det ingen enkelt metode for å undersøke og kommunisere produkters påvirkninger, og ikke alle prosedyrer er egnet for alle produkter eller råvarer.

Metoder utvikles stadig for å møte ulike behov, og analysemetodene som brukes i dem, utvikler seg. For øyeblikket er de fleste beregninger basert på en sum av nøyaktig informasjon om de siste stadiene av produksjonen av produktet og generelle koeffisienter som brukes i materialene. Jo mer av produktets verdikjede som kontrolleres av kalkulatoren, desto mer nøyaktig informasjon om produktet kan dekkes gjennom beregningen. Det er derfor viktig å forstå hvilken informasjon som har vært tilgjengelig for beregningen og hvilke prinsipper beregningen har vært avgrenset til.

EPD-dokumentet inneholder mye informasjon

Innholdet i Martela’s EPD er basert på standarden EN15804+A2:2019, og beregningen bruker ofte de generelle materialekoeffisientene til EcoInvent-databasen. Hvis en material- eller komponentleverandør har utført sin egen EPD-beregning, kan den brukes som grunnlag for beregningen. Siden EN15804+A2:2019 er miljødeklarasjonsstandarden for byggematerialer, må både materialet og komponenten være beregnet på bruk i bygg, slik at utgangspunktet for miljødeklarasjonen er den samme standarden.

EPD-dokumentet er basert på en livssyklusanalyse (LCA) som dekker hele produktets livssyklus. EPD omfatter en rekke indikatorer for miljøpåvirkning og ressursbruk fra råvareanskaffelse, bearbeiding og transport til fabrikken, videre til produksjon og levering av ferdig produkt til kunden. Beregningen inkluderer også demontering etter bruk, transport, materialhåndtering, gjenvinning og avhending. Verktøyet tar også hensyn til miljøpåvirkningen som oppstår ved bruk og avhending av produktet. Miljøpåvirkninger omfatter ikke bare karbonavtrykk, men også vitenskapelig beregnede effekter knyttet til luft, vann og jord. Det finnes ulike kategorier av miljøpåvirkning, som global oppvarmingspotensial (GWP), stratosfærisk ozonnedbrytning (ODP) og foto-kjemisk oksidasjon (POCP). De fleste fokuserer imidlertid først og fremst på klimapåvirkningen, som finnes i den siste delen av dokumentet og i hovedsak tilsvarer resultatet av karbonavtrykksberegninger.

Kravene i den tidligere standardversjonen dekket en mindre del av produktets livssyklus, og derfor er resultatene ikke sammenlignbare med beregningene i henhold til den reviderte standarden EN15804+A2:2019, som hovedsakelig ble publisert mot slutten av 2023. EPD Norge-portalen har publisert EPD-beregninger for møbler i henhold til den tidligere standardversjonen EN15804:2012+A1:2013 i flere år.

Mer informasjon:
Tiina Bordi
Sustainability Manager, Martela
tiina.bordi@martela.com
+358 50 576 7167