Interiørdesign: Reetta Lukka og Elsa Vuoskoski, Inkluderingsprosess: Paula Viertola
Sankt Karins, Finland, 2022

Hovirinta skolehus er en ny skole i Sankt Karins, Finland, og den ble bygget for å erstatte den gamle skolen som ble revet. De nye lokalene ble tatt i bruk fra februar 2022. Det nye skolebygget rommer 1. til 6. klasse og førskoleskole for den finsktalende skolen til Hovirinta-skole, samt 1. til 6. klasse og førskoleutdanning for den svenske skolen S:t Karins svenska skola. Totalt er det ca. 600 elever ved skolebygget. De to skolene samarbeider om praktiske forhold og de bruker delvis de samme lokalene. Elevene på skolene møter hverandre både i gangene og på gårdsplassen.

Inkludering som et verktøy

Den tidlige anbudsrunden lot oss aktivt ta del i designarbeidet og gjorde kostnadene forutsigbare. Martelas læringsmiljøekspert Paula Viertola og interiørdesignerne Reetta Lukka og Elsa Vuoskoski pratet med både ansatte og elever for å lære om hvilke behov som måtte dekkes, både når det kom til funksjonalitet og møbler. Inkludering fungerte også som et verktøy for endringsledelse og la til rette for innføring av fasiliteter. Målet var å skape funksjonelle, fleksible fasiliteter.

Personalet deltok entusiastisk i designarbeidet, og hadde et ønske om at de nye lokalene skulle være så bra som mulig. Denne prosessen gjorde det mulig for aktiv og åpen kommunikasjon, og bidro til et godt resultat. Pilotfasilitetene hjalp oss konkretisere planleggingen og hjalp oss se hva som måtte endres.

Førskolebarn og lærer
Elever og lærer

Inspirasjon fra natur i nærområdet

Vi ville at fargevalgene skulle være behagelige for å hjelpe studentene beholde konsentrasjonen og ikke være distraherende. Fargevalget er inspirert av den vakre naturen i nærområdet. Ved valg av møbler ble tidløst og holdbar design, ergonomi og mobilitet prioritert. Den samme produktfamilien ble brukt i hele bygget for å skape en helhet, og slik at man lett kan flytte på møblene uten at det påvirker designet. Fasilitetene er godt egnet for samundervisning, og lar studentene jobbe sammen i større grupper eller trekke seg tilbake i mer rolige, individuelle arbeidsrom.

Nye fasiliteter gjør det lettere å gjøre ting sammen

Maria Engblom, rektor for S:t Karins svenska skola, er fornøyd med resultatet: «Skolen lever opp til de opprinnelige målene: fasilitetene er funksjonelle, og møblene og fargene er vakre. Kunsten på veggene gir skolen et unikt utseende. Jeg synes dette er den vakreste skolen i Finland.» Taina Tilvis, rektor ved den finsktalende Hovirinta-skolen, sier at de nye fasilitetene har resultert i at man gjør mer sammen – veggene mellom rommene holdes ofte åpne Også personalet har ønsket fasilitetene velkommen med glede: undervisningslokalene er funksjonelle og personalrommet gir et hyggelig avbrekk i hverdagen. I fremtiden er planen å øke lagringsplassen. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra elevene: telefonkiosker og stillerom er populære, spisesalen presenteres for foreldrene med stolthet, og elevene trives godt.

I tillegg til interiør- og møbeldesign, var Martela også ansvarlig for andre tjenester: prosjektledelse, levering og installasjon av nye møbler, tømming av midlertidige lokaler, mellomlagring og levering av møbler til forskjellige beliggenheter, og at overflødige møbler ble resirkulert på en bærekraftig måte.

Lærermøte i konferanserommet
Lærerrom

Nyeste referanser