Design første fase: Nyyti Ahola & Päivi Pentikäinen, design andre fase: Reetta Lukka, involveringsprosess Paula Viertola
Jyväskylä, Finland, 2022
Kortepohja skole og barnehage ligger i et naturskjønt landskap i Kortepohja i nærheten av sjøen Tuomiojärvi. I dag går 320 elever fra førskoleklasser til sjette klasse på skolen. I barnehagen går det 180 barn.

‘Et bygg for alle i Kortepohja’

Kortepohja skole og barnehage ligger i et naturskjønt landskap i Kortepohja i nærheten av sjøen Tuomiojärvi. I dag går 320 elever fra førskoleklasser til sjette klasse på skolen. I barnehagen går det 180 barn.

Kortepohja barnehage hadde problemer med inneklima og skolen har blitt renovert i flere omganger. Den nye skolen og barnehagen bygdes på samme tomt og det ble tilrettelagt med midlertidige lokaler under hele konstruksjonsprosessen.

Målet med planleggingen av Kortepohja nye skole og barnehage var å skape en fleksibel og trygg bygning. Barnehagens avdelinger deler lokaler med skoleelevene. I bygget finnes også et bibliotek og lokalene brukes også ofte om kveldene.

Anskaffelsen ble gjennomført som en to-stegs anskaffelse.

En elev klatrer på en vegg i skolekorridoren
To elever i et PodBooth Meeting

En god forståelse for skolens virksomhet var retningsgivende for den brukersentrerte designprosessen

Tostegs-modellen ble ansett som den eneste riktige måten å konkurranseutsette skolens frittstående møbler. På denne måten tok oppussingen av lokalene utgangspunkt i både ansatte og elevers behov samt skolens pedagogikk. Brukerne var i høy grad involvert i planleggingen av lokalene, som opplevdes som svært viktig for den felles endringsprosessen og for et vellykket sluttresultat.

Martelas implementering skilte seg tydelig fra de øvrige tilbudene.
– Martelas tilbud utstrålte forståelse for vår virksomhet og den framtidige pedagogikken, konstaterer Ida Peri, nestleder på Kortepohja skole og barnehage.

Samarbeidet fikk en rask start og etter at tidsplanen var satt på et felles oppstartsmøte begynte den felles planleggingen. Workshopper ble holdt for både elever og ansatte og gjennom disse ble planene finslipt til sin endelige form.

– De viktigste prioriteringene under workshoppen var fokus på eleven samt hensyn til fleksibel læring. Utifra disse synspunktene ledes diskusjonen i ønsket retning og beslutningene tilpasses til de pedagogiske målene, forteller Paula Viertola, Development Manager, Martela.

Under den felles planleggingen ble det brukt et bredt spektrum av metoder for tjenestedesign. Et viktig konsept var en åpen og transparent dialog gjennom hele prosessen. På den måten fikk alle bidra med sine meninger om den fremtidige oppussingen, man påminte om de operative målene og styrket brukernes engasjement for de nye lokalene.

Elever i håndverksklassen
Lærer og elever i klasserommet

Barnas trivsel i sentrum

Lokalenes soneinndeling og elevfokus gjenspeiles også i lokalenes funksjonalitet. I skolens områder for de yngste elevene er det lagt større vekt på lekenhet, som reflekteres i det allsidige og stimulerende interiøret. For de eldre elevene er både fargevalg og interiør mer avdempet og tilrettelagt for mer konsentrasjon og gruppearbeid.

– Det var fascinerende å se hvordan elevene, selv de aller yngste, dristig presenterte sine perspektiv og spesielt aldersspesifikke behov i workshoppene. Å arbeide med de ansatte i skolen og barnehagen – rektorer, barnehageledere, lærere, veiledere, barnehagelærere – og elever utstrålte en atmosfære av respekt og omtanke for hverandre. Barnets trivsel var hele tiden i sentrum, konstaterer Reetta Lukka, interiørdesigner på Martela.

– Elevene representerer et mangfold av kulturelle bakgrunner og ulike morsmål som fikk oss til å se ekstra nøye på trivselen på skolen. Når læring skjer midt i et fremmed språk og kultur, spiller trygge og trivelige rom en viktig rolle. Derfor fokuserte vi på interiørets fargevalg, mangfold, lyssetting og formspråk. Konseptet smelter naturlig inn i bygningens arkitektur og relieff-kunsten på veggene, fortsetter Lukka.

Samarbeidet ga arbeidsglede og et funksjonelt sluttresultat

Trygghet i arbeidet og erfaring med å levere større prosjekter eliminerte kundens ansvar og uro i implementeringsfasen. For å sikre et vellykket resultat har Martela sammen med kunden sett over at bruken av møbler og soner fungerer som planlagt når de nye lokalene ble tatt i bruk.

– I løpet av sommeren fikk vi gleden av å jobbe med et svært kompetent og løsningsorientert oppussingsteam. Martelas profesjonelle team, med sin gode samarbeidsevne styrket og bidro også med arbeidsglede til vårt unike prosjekt. Kortepohja skole og barnehage er innredet etter våre ønsker, med en estetisk og harmonisk helhet når det gjelder akustikk, ergonomi og fleksibilitet. Vi er fornøyde – tusentakk, oppsummerer Päivi Liimatainen, rektor på Kortepohja skole og barnehage.

På åpningen av skolen og barnehagen fikk elevene ansvaret for å presentere sitt nye læremiljø og møblenes bruksmuligheter for foreldre og andre besøkende. Dette sier en hel del om skolens måte å stole på eleven og å engasjere dem i de nye lokalene.

Gjennomførende: Martela-senter, Oy HM Profiili Ab

Nyeste referanser