Martela on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan.
Vastuullisuus on tärkeä osa arvojamme, toimintastrategiaamme ja jokapäiväistä työtämme organisaation kaikilla tasoilla. Meille tämä tarkoittaa avoimuutta, kestävää liiketoimintaa, ympäristön arvostamista, elinkaariajattelua ja käyttäjälähtöisyyttä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, tilojen ja tuotteiden käyttöikää pidentäviä palveluita, sitoutumista kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin sekä niin omasta henkilöstöstä kuin sidosryhmistä huolehtimista. Tuottavuutta, työn tehokkuutta ja työviihtyvyyttä parantavat ratkaisumme edistävät vastuullista toimintaa niin yksilö- kuin yritystasolla. 

Vastuullisuuden johtaminen

Yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kannamme vastuumme siitä, miten Martela vaikuttaa ympärillään olevaan yhteisöön, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Martela kantaa vastuun tuotteen koko elinkaaresta suunnittelusta ja tuotantoketjusta tuotantoon ja asiakaspalveluun, käytönaikaisesta huoltopalvelusta aina kierrätykseen, kun tuotteen käyttötarve asiakkaalla loppuu. Kierrätyksessä tavoitteena on löytää hyväkuntoisille huonekaluille uusi elämä.

Yritysvastuun johtaminen on jokapäiväistä elämää. Vastuullisuus on osa Martelan arvoja, toimintaperiaatteita ja strategiaa. Noudatamme kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa toiminnoissamme. Huomioimme myös kansainväliset sopimukset ja sitoumukset sekä toimintaamme sovellettavissa olevat suositukset. Olemme lisäksi määritelleet erillisiä johtamisperiaatteita ohjaamaan vastuullisuustyötämme ja tärkein ohjeistus on vastuullisen liiketavan periaatteemme.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Martelassa tavoitteiden, toimintojen ja taloudellisten hyötyjen avointa kommunikointia sidosryhmille. Taloudellinen vastuu kattaa toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja virallisten vaatimusten, sekä pörssisääntöjen noudattamisen. Raportoimme talousasioista vastuullisesti ja avoimesti sekä verkossa että vuosikertomuksessa. 

Vuodesta 2011 lähtien olemme julkaisseet myös Global Reporting Initiative (GRI) -mallin mukaisen vastuullisuusraportin.

 

Tilinpäätökset ja avainluvut löytyvät vuosikertomuksistamme

Vastuullisuus on tärkeässä roolissa myös hankintaketjumme hallinnassa. Tätä näkökohtaa edistääksemme olemme luoneet periaatteet, joilla ohjeistamme avaintoimittajiamme.  

Sola chairs in a row

Sosiaalinen vastuu

Hyvä työpaikka on kaikille tärkeä asia. Meille Martelassa se on osa sosiaalista vastuutamme. Noudatamme työpaikallamme ILO:n yleissopimuksia työntekijöiden oikeuksista sekä kunnioitamme työsuhteissamme kansainvälisiä työntekijöiden oikeuksia – samaa odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme. Arvostamme tasa-arvoa, emmekä hyväksy syrjintää työyhteisössämme.

Nämä periaatteet olemme dokumentoineet henkilöstöpolitiikkaamme (pdf).

Olemme olleet tukemassa suomalaisia yrityksiä työhyvinvointiasioissa ergonomisten kalusteratkaisujen ja käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun avulla jo yli 75 vuoden ajan. Martela Lifecyce -mallin mukaan työympäristösuunnittelussa merkittävä rooli onkin käyttäjien tarpeiden määrittely. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa Martelalle myös työtä asiakkaidemme työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Meillä onkin käytössämme sertifioitu työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmä varmistaaksemme tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn.

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän hallinnan sertifikaatti (pdf)

People working together at a desk
Materials

Ympäristövastuu

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia pienentää ympäristövaikutustamme. Noudatamme soveltuvia ympäristösäädöksiä ja edistämme luonnonsuojelua. Ympäristöasioissa kiinnitämme huomiota materiaaleihin, energiaan, päästöihin, jätteisiin ja kierrätyspalveluihin – niin omassa toimintaympäristössämme kuin myös asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme kanssa. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja ja tuotteita mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.

Lisätietoja Martelan tuotteiden hiilijalanjäljistä
 

Ympäristösertifikaatit

Martelalle on myönnetty riippumattoman osapuolen ISO 14001 -sertifikaatti. Tärkeimmät ympäristöperiaatteemme on julkaistu ympäristöpolitiikassamme (pdf). Martelalla on laatu- ja ympäristöhallintajärjestelmien multi-site -sertifikaatti, joka kattaa käyttäjäkeskeisten työ- ja oppimisympäristöjen hallinnan, myynnin, markkinoinnin sekä konsultointi- ja muuttopalvelut toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Sertifikaatti sisältää myös hankinnan, tuotekehityksen, testauksen, varastoinnin, toimitusohjauksen sekä huonekalujen valmistuksen ja uudelleenvalmistuksen (Nummelan logistiikkakeskus), pehmustettujen kalustekokoonpanojen valmistuksen (Piasecznon tuotantolaitos, Puola) sekä kalustekomponenttien valmistuksen (Kiteen tuotantolaitos).

ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti (pdf)
ISO 14001:2015 Ympäristöhallintajärjestelmän sertifikaatti (pdf)

Möbelfakta

Tuotteiden ja palvelujen ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat ovat yhä merkittävimpiä hankintakriteerejä useille Martelan asiakkaille. Vastuullisen valinnan helpottamiseksi olemme hakeneet osalle tuotteistamme kolmannen osapuolen myöntämiä merkkejä, joiden avulla asiakkaiden on helpompi luotettavasti valita heille tärkeitä kriteereitä täyttäviä tuotteita.  

Useilla Martelan tuotteilla on Möbelfakta AB:n myöntämä ympäristö- ja vastuullisuusmerkki, Möbelfakta. Möbelfakta on tyypin 1 ympäristömerkki. Kriteeritoimikunta kehittää vaatimuksia ISO 14024 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että tuotteet täyttävät riippumattoman kolmannen osapuolen asettamat ympäristövaatimukset, vaatimuksia kiristetään jatkuvasti ja niitä kehitetään elinkaarinäkökulmasta.

Tuotelistauksen löydät täältä:
Möbelfakta

Möbelfakta AB on voittoa tuottamaton yhtiö, jonka omistaa Ruotsin ympäristötutkimuksen Instituutti IVL ja Ruotsin puu- ja huonekaluteollisuusyhdistys, TMF. Möbelfakta merkintä myönnetään huonekaluille, jotka täyttävät korkeat laatu-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Merkki perustuu eurooppalaisiin laatu- ja ympäristövaatimuksiin sekä kansainvälisiin vaatimuksiin sosiaalisesta vastuusta. 

Sidosryhmäyhteistyö

Parantaaksemme toimintaamme tarvitsemme ideoita, vinkkejä ja vihjeitä mahdollisista kehityskohteistamme. Kaikki palaute on meille tärkeää ja arvostamme kaikkia yhteydenottoja myös vastuullisuusasioiden puutteisiin liittyvissä asioissa. 

Avainlippu ja Design from Finland

Kaikilla Martela Lifecycle -palveluilla ja useilla tuotteilla on Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista ja Suomessa työllistävästä toiminnasta. Martela Lifecycle -elinkaarimallissa työympäristöä lähestytään kattavan kokonaisajattelun kautta, jolloin toimitilasta, kalusteista ja ihmisistä pidetään huolta.  

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Tuotteen Suomeen jäävän jalostusarvon eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelujen kriteerinä on yrityksen merkittävä kotimainen omistusosuus ja toimiva johto. Myös yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.  

Martelan muotoilun saralla ansioituneille palveluille ja tuotteille on myönnetty Design from Finland -merkki. Suomalaisen Työn Liitto myöntää merkin ainutlaatuiselle suomalaiselle muotoilulle. Merkki kertoo yrityksen panostaneen edelläkävijänä suomalaiseen muotoiluun. Designin merkitys Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle on suuri. Suomen designhistoriaa on rakennettu ennen kaikkea kodin sisustustuotteilla, mutta nyt muotoillaan myös palveluita ja julkisen sektorin toimintaa. Martelan Avainlippu-tunnuksen ja Design from Finland -merkin saaneet tuotteet ja palvelut löydät täältä.  

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.