Ville Taipale
Ville Taipale
Toimitusjohtaja (CEO)

Syntynyt: 1971
Koulutus: DI
Martelan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018, toimitusjohtajana vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:
Martela Oyj, Vice President, Operations, 2018–2021
Patria Land Systems Oy, Vice President, Sourcing and Logistics, 2015–2018
Componenta Oyj, Vice President, Sourcing and Procurement, 2010–2015
Fiskars Oyj, Director, Sourcing Unit, 2007–2010
Nokia Oyj, toimitusketjun hallinnan johto- ja kehitystehtäviä, 1998–2007
VTT, tutkija, 1997–1998

Omistaa 36 630 kpl Martela Oyj:n A-osaketta.

Kalle Lehtonen
Kalle Lehtonen
Talousjohtaja

Syntynyt: 1974
Koulutus: KTM
Vastuualue: Konsernin talous, laki- ja sijoittajasuhdeasiat sekä henkilöstöhallinto ja IT.
Martelan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018.

Keskeinen työkokemus:
Tantalus Rare Earths AG, talousjohtaja, 2013–2018
Ruukki Group Oyj, talousjohtaja, 2012–2013
Ruukki Group Oyj, Puunjalostusdivisioona, talousjohtaja, 2009–2012
Aldata Solution Oyj, Group Controller, 2003–2008
ABB Oy, useita taloushallinnon esimiestehtäviä, 1998–2003

Omistaa 41 630 kpl Martela Oyj:n A-osaketta.

Kari Leino
Kari Leino
VP, Brand & Design

Syntynyt: 1965
Koulutus: IDBMpro
Vastuualue: Konsernin markkinointi, muotoilu ja tuotemallisto.
Martelan palveluksessa vuodesta 1987 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:
Martela Oyj, muotoilujohtaja, 2016–2021
Martela Oyj, tuotepäällikkö, 2002–2016
P. O. Korhonen Oy, myynti- ja markkinointitehtäviä, 1997–2002
Martela Oyj, myyntitehtäviä, 1987–1997

Omistaa 5 000 kpl Martela Oyj:n A-osaketta.

Kalle Sulkanen
Kalle Sulkanen
VP, Operations

Syntynyt: 1978
Koulutus: DI
Vastuualue: Konsernin hankinta, tuotanto, muuttopalvelut, tuotekehitys, vastuullisuus, logistiikka ja laadunhallinta.
Martelan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2022.

Keskeinen työkokemus:
Peab AB, hankintajohtaja, 2020–2022
YIT Oyj, hankintajohtaja, 2019–2020
AB Enzymes GmbH / Roal Oy, hankintajohtaja, 2017–2019
Componenta Oyj, hankintajohtaja ja päällikkötason tehtäviä, 2011–2017
Nokia Oyj, kehityspäällikön tehtäviä toimitusketjun hallinnassa, 2001–2011

Omistaa 11 574 kpl Martela Oyj:n A-osaketta.

Eeva Terävä
Eeva Terävä
VP, Design Studio

Syntynyt: 1983
Koulutus: FM (aluetiede) & Muotoilija AMK (sisustusarkkitehti)
Vastuualue: Työ- ja oppimisympäristöjen suunnittelu- ja kehittämispalvelut.
Martelan palveluksessa vuodesta 2016 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:
Martela Oyj, Head of Workplace Development, 2018–2021
Martela Oyj, Workplace Specialist, 2016–2018
Ramboll Management Consulting Oy, eri rooleja tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä projektinjohtamisessa, 2009–2016

Omistaa 18 315 kpl Martela Oyj:n A-osaketta.

Johan Westerlund
Johan Westerlund
VP, Sales

Syntynyt: 1975
Koulutus: KTM
Vastuualue: Konsernin asiakkuudet, myynti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä kansainvälinen jälleenmyyjäverkosto.
Martelan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.

Keskeinen työkokemus:
Ricchetti Group S.p.a, Managing Director Nordics, 2015–2017
Pukkila Oy, toimitusjohtaja, 2012–2015
Newtop Oy, talousjohtaja, 2010–2012
BearingPoint Oy, liikkeenjohdon konsultti, 2003–2010
Kraft Foods, talouden ja liiketoiminnan controller-tehtäviä, 2000–2003

Omistaa 20 000 kpl Martela Oyj:n A-osaketta.