Millaisilla tuoleilla teillä istutaan?
Työtuoleilla on ratkaisevan tärkeä vaikutus työnteon tehokkuuteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Hyväkuntoiset, ergonomialtaan mietityt ja monipuolisesti säädettävät tuolit ehkäisevät työperäisiä fyysisiä oireita ja vähentävät siten sairauspoissaoloja.

James task chairs

Työtuolikartoituksessa Martelan asiantuntija käy läpi kaikkien työympäristön työtuolien kunnon, käytettävyyden ja mahdollisen huoltotarpeen. Tulokset ja toimenpidesuositukset kokoamme selkeäksi kuntoraportiksi.

Ajantasainen tieto työtuolien huolto-, uusimis- ja kierrätystarpeista auttaa suunnittelemaan toimenpiteet järkevästi. Osaava huolto pidentää tuolien käyttöikää: esimerkiksi verhoilut voidaan vaihtaa, jos tuoli on muuten käyttökuntoinen. Tuolien uusiminen ja käytöstä poistuvien kierrätys onnistuvat tarvittaessa kätevästi Martelan kautta.

  • Kuntoraportti kertoo työtuolien huolto-, uusimis- ja kierrätystarpeet.
  • Selkeä kokonaiskuva ja toimenpidesuositukset tukevat päätöksentekoa.
  • Hyvä huolto ja verhoilujen vaihto vähentävät uusien hankintojen tarvetta.
  • Käyttöiän pidentäminen pienentää ympäristökuormitusta ja säästää rahaa.