Myös työympäristön on palveltava yrityksen vastuullisuustavoitteita.
Martelan vastuullisuusvaikutus ulottuu laajalle oman yrityksemme ulkopuolelle. Roolimme työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjänä avaa meille poikkeuksellisen suuret mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaidemme vastuullisuuteen. Katse kannattaa nostaa työympäristön koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Aika toimia on nyt, koska huomisen määrittävät valinnat tehdään tänään. Sitoudu vastuullisuuteen Martelan kiertotalousmallin avulla.

Työympäristön elinkaari
Työympäristön elinkaari

Martelassa me määrittelemme vastuullisuustyön kytkeytyvän tilan elinkaaren jokaiseen vaiheeseen aina tarpeiden määrittelystä tilan suunnitteluun, toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Yksittäisen kalusteen materiaalivalinnat ovat osa vastuullisempaa toimintaa, mutta ensin on syytä nostaa katse ylätasolle ja tarkastella kokonaisuutta. Yhä useampi yritys uudistaa tilojaan kiertotalousmallin avulla. Martelassa työmme ytimessä on Waste Nothing -ajattelu, joka pohjautuu kiertotalouteen. Kalusteemme tehdään kestämään aikaa ja kulutusta, käyttäjältä toiselle. Tarpeettomaksi jäävät kalusteet kierrätämme uusille omistajille ja kunnostukseen kelpaamattomien kalusteiden materiaalit hyödynnetään joko käytettyjen kalusteiden osina, uusioraaka-aineina tai energiatuotannossa.

Työympäristön elinkaaren vaiheet


Martelan vastuullisuusperintö ja suunta eteenpäin

Vastuullisuus on ollut osa Martelan toimintaa aina alkumetreiltä saakka. Tärkeä osa vastuullisuutta on tavoitteemme valmistaa tuotteita, jotka kestävät käyttöä ja aikaa sekä designin että fyysisen kulutuksen näkökulmista. Olemme panostaneet vastuulliseen liiketoimintaan monella osa-alueella jo vuosikymmenten ajan. 2010-luvulla uuden strategian myötä koko liiketoimintamallimme pohjautuu työympäristön elinkaariajatteluun, jonka jokaisessa vaiheessa huomioidaan vastuullisuus, ja kiertotalous on tärkeässä roolissa.

Lue lisää!

Martelan vastuullisuuden tukipilarit ovat tuotteiden korkeat laatukriteerit, kiertotalousmalli, Työympäristö palveluna -malli sekä aktiivinen ja läpinäkyvä vastuullisuusraportointi.
Vastuullisuutemme tukipilarit
Työympäristö palveluna
Vastuullisuusraportointi
Kiertotalous
Laatu
Saavutuksemme
95 %
päästöttömän sähköenergian osuus (2023)
99,5 %
kaikesta tuotantojätteestä kierrätetty tai hyödynnetty (2023)
93 %
scope 3 -päästöjen osuus hiilijalanjäljestä (2023)

Martelan olennaisin ympäristöteko on auttaa asiakkaitamme vähentämään ilmastovaikutuksiaan työympäristön elinkaarimallin avulla. Tämän lisäksi oman toimintamme vastuullisuuden kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Sitoumuksemme

  • Hiilineutraaliuden saavuttaminen
  • Työ- ja oppimisympäristöjen parantaminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen Martela Lifecycle -mallilla parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi
  • Toimitusketjun sosiaalisen vastuun sekä lahjonnan ja kiristyksen vastustamisen osoittaminen

Lue lisää vastuullisuudesta Martelassa!

Laadukkaalla kalusteella on monta elämää

Me Martelalla ajattelemme, että laadukkaalla kalusteella on monta elämää. Korjaus- ja huoltopalveluidemme tarkoitus on pidentää kalusteiden elinkaarta: puhdistetut ja huolletut kalusteet myydään uuteen käyttöön Martela Outlet -myymälöidemme kautta. Kierrätettynä ne vähentävät ympäristön kuormitusta, kun uusia huonekaluja tuotetaan vähemmän.

Martela Outlet -verkkokaupan ja -myymälöiden kautta 23 140 käytettyä kalustetta löysi puhdistettuna, huollettuna ja verhoiltuna uuden kodin vuoden 2023 aikana. Loput hyödynnettiin komponentteina, materiaaleina ja energiana.