Vastuullisuus on ollut osa Martelan toimintaa aina alkumetreiltä saakka. Tärkeä osa vastuullisuutta on tavoitteemme valmistaa tuotteita, jotka kestävät käyttöä ja aikaa sekä designin että fyysisen kulutuksen näkökulmista. Olemme panostaneet vastuulliseen liiketoimintaan monella osa-alueella jo vuosikymmenten ajan. 2010-luvulla uuden strategian myötä koko liiketoimintamallimme pohjautuu työympäristön elinkaariajatteluun, jonka jokaisessa vaiheessa huomioidaan vastuullisuus, ja kiertotalous on tärkeässä roolissa.

Vastuullisuuden aikajana Martelassa

1940-luku: Martela aloittaa teollisen tuotannon

40-luvulla Suomessa oli sotien jälkeen suuri pula materiaaleista. Sahatavaraa vietiin jo Keski-Eurooppaan, mutta perustajiensa mielestä Martela voisi tehdä kalusteita Suomessakin. Vuonna 1945 yritys perustettiinkin vastaamaan kalustetarpeisiin tehokkaasti teollisella tuotannolla nostamalla materiaalin jalostusastetta ja työllistämällä ihmisiä kotimaassa.

1950-luku: Modulaariajattelu syntyi

50-luvulla kehittyi ajatus modulaarisuudesta: aloimme tuottaa standardoituja kalusteita, joista on helppo koota erilaisiin työympäristöihin soveltuvia kokonaisuuksia. Tuotevalikoima laajeni yksittäisistä kalusteista toimistokokonaisuuksiin. Mukaan tuli erilaisiin työympäristöihin parhaiten soveltuvien kalusteiden suunnittelupalvelut.
 

Olli Mannermaa ja Kilta-tuoli

1960-luku: Markkinointiviestintää kehitetään

60-luvulla otettiin huonekalualalla uranuurtava tavaraseloste käyttöön. Tavaraselosteet sisälsivät tiedon tuotteen testatuista lujuusominaisuuksista ja merkitsivät Martelan kohdalla laajakantoista päätöstä jatkuvan tutkimus- ja testaustoiminnan aloittamisesta Nummelan uuden tehtaan yhteydessä. Tavaraselosteet jäivät tosin vuosien saatossa asiakkailta huomaamatta.

1970-luku: Avokonttori syntyi

70-luvulla kalusteiden suunnittelun perustana oli havainnointi, seurattiin miten ihmiset työskentelevät ja korostettiin yksilöllisten tarpeiden merkitystä. Työrauha ja toisaalta osallistumisen mahdollisuudet nousivat suunnittelun ohjenuoraksi.
 

Konttori 70-luvulla

1980-luku: Tietokoneet lisäsivät tarvetta keskittyä ergonomiaan

80-luvulta tietokoneet alkoivat vallata työpisteitä. Alkuun työpaikat sijoittivat ne sivupöydille, mutta pian tietokoneet yleistyivät kaikkien toimistotyöläisten työvälineiksi. Ergonomiaa haettiin erilaisilla aputasoilla näytöille ja näppäimistöille.


1990-luku: Testaus käyntiin ja standardit kuntoon
1991 Nummelaan valmistui tutkimuskeskus, jossa valmistuu useiden kansainvälisten normien ja tulossa olevien eurooppalaisten CEN-normien mukaisia testejä noudattaen yli 30 eri testaustapaa.
1995 Martela aloittaa asiakkaan tarpeiden ja budjetin mukaisten työpisteiden suunnittelun yksilöllisten tarpeiden pohjalta siten, että niiden valmistus aloitetaan vasta tilauksen yhteydessä.
1997–1999 ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmäsertifiointi ja ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän sertifiointi Helsingin, Kiteen ja Nummelan toimipaikoissa.
1999 Martela osallistuu Tekesin (nyk. Business Finland) käynnistämään toimialahankkeeseen käytöstä poistettujen huonekalujen kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämiseksi.

2000-luku: Suuntana kiertotalous
2003 Martelan yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittämä vanhojen kalusteiden kierrätysmalli osoitti toimivuutensa ja laajentui valtakunnalliseksi palveluksi.
2004 Palvelukonseptiin sisällytetään vanhojen kalusteiden vastaanotto, kierrätys ja muuttokoordinaatio kalusteprojektien yhteydessä, toimitilojen kalusteiden ylläpitopalvelu sekä Martela-vuokraus, joka käsittää kalusteiden pitkäaikaisen vuokrauksen.
2009 Kierrätyskalusteiden myyntiä Martela Outlet -ketjun kautta pohjustetaan.
Kaksi henkilöä työskentelemässä
PodWork-työskentelytila
2010-luku: Kohti kansainvälisiä käytäntöjä ja hiilineutraaliutta
2010 Ensimmäinen hiilijalanjälkilaskelma Picco- ja Kari 3 -tuotteista. Laskelmien mukaan yhden Kari-tuolin valmistaminen tuottaa saman verran hiilidioksidipäästöjä kuin noin 70 kilometrin automatka – matka kestää alle tunnin, mutta tuoli vuosikymmeniä.
2011 Martela julkaisee ensimmäisen Code of Conductin sekä ensimmäisen kansainvälisten standardien, GRI:n, mukaisen yhteiskuntavastuuraportin. Martela liittyy pohjoismaisten yritysten verkostoon, Global Compact Nordic Networkiin, joka tuo yhteen kaikki YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen sitoutuneet yritykset ja muut yhteisöt.
2013 Martelalle myönnetään ensimmäisille tuotteille Möbelfakta-merkki. Merkintä myönnetään huonekaluille, jotka täyttävät korkeat laatu-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset, ja se perustuu eurooppalaisiin laatu- ja ympäristövaatimuksiin sekä kansainvälisiin vaatimuksiin sosiaalisesta vastuusta.
2014–2015 Asiakkaiden kanssa muotoiltu ja pilotoitu Martela Lifecycle -malli näkee päivänvalon. Se optimoi tilojen käyttöä ja ohjaa työntekijöitä parhaisiin käytäntöihin. Martela lanseeraa monimuotoistuvan työn tarpeista lähtevän uuden strategian.
2015 Martela ottaa käyttöön uusiutuvalla energialla hankitun sähköenergian tuotantolaitoksillaan Kiteellä ja Nummelassa.
2017–2018 Yhdessä asiakkaidensa kanssa Martela muotoilee ja tuo markkinoille työtilojen tehokkuutta parantavan ja ajantasaisuutta ylläpitävän Työympäristö palveluna -mallin (WaaS, Workplace as a Service).

 

Nainen läppärillä

2020-luku: Työympäristöjen rooli muuttuu ja vastuullisuus korostuu
2020 Martela muotoilee ja pilotoi Kotitoimisto palveluna -mallin yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiertotaloustavoitteita tuetaan Martela Outlet -tuotteiden avulla.
2021 ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmän multisite sertifiointi, Martela konserni.
2022 Hiilikädenjälkihanke alkaa. Martela on mukana VTT:n ja LUT-yliopiston vetämässä kaksivuotisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää menettelytapoja hiilineutraaliuden ja kiertotalousratkaisujen positiivisten ympäristövaikutusten osoittamiseksi luotettavasti ja uskottavasti.
2035 Martelan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

 

Carbon neutrality empowered by handprint