Martela uudistaa työnteon ja oppimisen tapoja

Työn tekemisen ja oppimisen tavat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla.
Seurauksena myös työ- ja oppimisympäristöjen on muututtava. Perinteinen 5-7 vuoden uudistussykli on muutosten keskellä aivan liian hidas, ja tarpeiden ennustaminen vuosien päähän on vaikeaa.

Työ- ja oppimisympäristöjen markkina muuttuu lähivuosina merkittävästi. Harvoin toistuvista laajoista muutosprojekteista siirrytään kohti jatkuvan uudistamisen malleja. Martelan kehittämä elinkaariajattelu ja uudenlaiset palvelumallit uudistavat koko toimialaa.

Wooden balls in a bowl
Kilta chair in black leather

Pohjoismaat näyttävät suuntaa globaalille kehitykselle

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä työn ja oppimisen muutoksessa.
Matala hierarkia, avoimuuden kulttuuri, muutosvalmius sekä maailman kärkeä edustava pedagoginen osaaminen tekevät Pohjoismaista ihanteellisen alueen uudenlaisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittämiselle.

Käyttäjälähtöiset työ- ja oppimisympäristöt ottavat huomioon yksilölliset tarpeet. Ne tarjoavat tiloja yhteistyölle, keskittymiselle, vuorovaikutukselle ja virkistäytymiselle. Tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa tilojen käyttäjien toimintatapoihin, tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Martelan asiantuntijat neuvovat asiakkailleen, kuinka työ- ja oppimisympäristöissä voidaan sekä lisätä tehokkuutta että alentaa kustannuksia. Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva Martela tarjoaa palveluja asiakkaidensa tarpeiden mukaan missä ja milloin vain.

Kun työn ja oppimisen muutostahti kiihtyy myös muilla maailman markkinoilla, Pohjoismaissa kehitetyt ratkaisut toimivat esimerkkeinä. Seurauksena Martelan kokemukselle ja osaamiselle avautuu uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia.

Noora Meet & Work -työskentelypisteet

Toimialan murros paketoi tuotteet palveluiksi

Martelan perinteinen ydin ovat erittäin laadukkaat kalusteet.
Nyt kalusteet ovat osa laajempaa työ- ja oppimisympäristöjen koko elinkaaren kattavaa palveluvalikoimaa.

Modernien työ- ja oppimisympäristöjen käyttöä ja käyttötapoja seurataan sensori- ja havainnointitiedon avulla. Tiedolla johdettu tilojen optimointi kehittyy erillisistä projekteista jatkuvaksi prosessiksi. Martelan asiantuntijoilla on syvällistä osaamista tiedon hyödyntämisestä tilojen suunnittelussa, muutosprojektien johtamisessa ja käytönaikaisessa optimoinnissa.

Martela vastaa palveluistuvan maailman tarpeisiin innovatiivisella palvelumallilla, jossa tilojen määrittely ja suunnittelu, toteutus ja kalustaminen sekä jatkuva mittaaminen ja kehittäminen paketoidaan kuukausimaksulliseksi kokonaispalveluksi. Samalla tilakustannukset muuttuvat suurista kertainvestoinneista ennakoitaviksi palvelukuluiksi.

Kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan koostettavat WaaS- ja LeaaS-palvelupaketit (Workplace as a Service, Learning environment as a Service) tarjoavat yrityksille, organisaatioille ja oppilaitoksille uuden tavan varmistaa, että tilat ovat aina ajan tasalla.

Vahvat ankkuriomistajat katsovat tulevaisuuteen

Perheyrityksenä Martelalla on uskallusta ja pitkäjänteisyyttä katsoa kauas.
Työn ja oppimisen muutoksista seuraavan toimialamurroksen keskellä Martelan ankkuriomistajat ovat sitoutuneet investoimaan pitkän tähtäimen kehitykseen ja tulevaisuuden kilpailukykyyn.

Omistusrakenteen ansiosta martelalaisilla on vahva mandaatti tehdä vastuullisia valintoja, kunnioittaa ympäristöä ja edistää kiertotaloutta. Valintamme vaikuttavat myös asiakkaidemme vastuullisuuteen: kuormittavinta on rakentaa ja ylläpitää tiloja, joiden käyttöaste jää matalaksi.

Vastuullisuus näkyy tuotteiden kestävyytenä ja laatuna, materiaalivalintoina, panostuksina uusiokäyttöön ja kierrätykseen – ja tiedostavien asiakkaiden kasvavana arvostuksena.

Lue lisää arvoistamme