Varsinainen yhtiökokous

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaan vuosittain ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta Martelan verkkosivuilla. Kokouskutsussa annetaan ohjeet kokoukseen ilmoittautumisesta, joka on edellytys sille, että osakkkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänioikeuttaan.