Työtavat ja työkulttuuri muuttuvat nopeammin kuin koskaan.
Vapaa-ajan ja työajan rajapinta muuttuu jatkuvasti häilyvämmäksi ja vapaus suunnitella oma työ on useimmille arkipäivää. Muutos asettaa painetta kehitykseen myös työympäristöissä. Tilankäyttöä tulee optimoida ja haastaa uusille tavoille ja rutiineille sopivaksi.

Optimoitu työympäristö mukautuu tarpeisiin

Työympäristö on yhä vahvemmin dynaaminen johtamisen väline: työympäristöllä voidaan ohjata organisaatiota kohti tavoiteltua muutossuuntaa. Elinkaariajattelu on kertaluonteisen projektin vastakohta – se auttaa laventamaan huomiota vain suunnitteluvaiheeseen keskittyvistä päätöksistä työympäristön jatkuvaan kehittämiseen ja optimointiin.

Elinkaaripalvelumme auttavat sopeutumisessa
Martelan elinkaaripalvelut auttavat muutokseen sopeutumista.
Me tarjoamme yksittäisten kalustetilausten sijaan koko toimiston elinkaaren kattavan kokonaisajattelun, joka pitää huolta tiloista, kalusteista – ja ihmisistä. Parhaat työympäristöt luovat hyvinvointia koko työyhteisölle.

Laajan tarjoomamme mahdollistama kokonaismalli helpottaa toimitilojen hallintaa ja auttaa toimimaan vastuullisella, ympäristöä säästävällä tavalla. Kun kokonaisuus on hallittu ja tulevat tarpeet pystytään ennakoimaan hyvissä ajoin, voidaan vaikuttaa positiivisesti tilojen käyttökustannuksiin. Aidon asiakastarpeen mukaisesti suunnitellut, viihtyisät ja aina kunnossa olevat tilat auttavat juuri halutunlaisen yritysbrändin rakentamisessa sekä parhaiden työntekijöiden houkuttelemisessa. Ja mikä tärkeintä: toimitilat tukevat yrityksen tavoitteiden täyttymistä vuoden jokaisena päivänä.

PodBooth detail
Scoop sofas and plants

Tilamuutoksen tarpeen määrittely jatkuvana kehityksenä

Autamme asiakkaitamme määrittelemään työympäristötarpeen tulevaisuuden muutostarpeet huomioiden. Jos yrityksellä on mahdollisuus muuttaa uusiin tiloihin, antaa määrittely tukea oikeanlaisten tilojen etsimiseen. Mikäli yritys on aiemmin toiminut perinteisessä toimistossa, uusiksi tiloiksi riittävät yleensä 20–40 % nykyistä pienemmät tilat.

Monitilatoimistot vähentävät yleensä tilojen tarvetta. Määrittely lähtee aina yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden sekä tilojen käyttäjien työn luonteen ja tarpeiden selvittämisestä. Määrittelyvaiheen päätteeksi asiakas saa meiltä yrityskohtaisen työympäristöraportin ja siihen pohjautuvan työympäristön tilankäyttösuunnitelman, joita käytetään tila- ja sisustussuunnittelun pohjana. Työympäristön muutokseen ei pitäisi ryhtyä ilman kunnon määrittelyä.

Tutustu Työympäristökonsultointi-palveluihin

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Työympäristön suunnittelu aloitetaan yleensä olemassa olevien kalusteiden inventoinnilla, jotta ne voidaan huomioida uuden tilan suunnittelussa. Mikäli vahoille kalusteille ei löydy käyttöä uusissa tiloissa, sovitaan niiden kunnostamisesta tai vastuullisesta kierrättämisestä.

Työympäristön suunnittelun lopputuloksena asiakas saa yrityskohtaisen tilasuunnitelman, jota käytetään tilamuutoksen toteuttamiseen. Työympäristö kokonaisuutena voidaan myös ostamisen sijaan vuokrata. Tässä vaiheessa suunnitellaan myös henkilöstön tilankäytönperehdytys ja tehdään kohdekatselmointi mahdollista muuttoa ja kierrätystä silmällä pitäen. Älykkäillä työympäristöpalveluilla ja -ratkaisuilla varmistetaan työntekijäkokemus ja tuetaan yrityksen liiketoimintaa yksinkertaistamalla työympäristönhallintaa ja siihen liittyvää raportointia.

Tutustu Tila- ja sisustussuunnittelu -palveluihimme

Martela house interior designers
Frankie desk with a Kilta chair

Toteutus

Työympäristömuutoksen toteutuksessa toimitamme suunnitelman mukaisen sisustuksen ja hoidamme vanhojen kalusteiden kierrätyksen. Toteutus on hyvä aloittaa henkilöstöinfolla, jotta kaikki ovat tietoisia muutoksesta ja sen vaiheista. Toteutuksen jälkeen henkilöstö perehdytetään uusissa tiloissa työskentelyyn.

Toteutuspalvelut

Ylläpito ja optimointi

Organisaatiot ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasti.
On hyvä tarkistaa säännöllisesti, kuinka työympäristö tukee nykyistä tapaa tehdä työtä. Työtiloihin tarvittavat muutokset eivät välttämättä ole suuria, mutta niillä voi olla suuri merkitys työn tehokkuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Sekä käyttäjäkokemuksen että käyttöasteen mittaaminen on työympäristön ylläpidon kannalta erityisen tärkeää, jotta työympäristö tukee tekijöitä ja on käytössä optimaalisesti. Työympäristön ja kalusteiden jatkuva tai säännöllinen hallinta, ylläpito sekä optimointi pidentävät käyttöikää ja vähentävät suuria muutosprojekteja ja isoja kertaluonteisia kustannuksia.

Optimointi ja kierrätys

 

Martela on vuonna 1945 perustettu suomalainen perheyritys.
Suunnittelemme ja toteutamme käyttäjäkeskeisiä työ- ja oppimisympäristöjä, joiden erilaiset tilat tukevat yksilöllisiä tapoja tehdä työtä ja oppia. Uskomme, että inspiroiva ympäristö lisää työn iloa, viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.

Lue lisää meistä