Mikä tekee työ- ja oppimisympäristöstä viihtyisän ja tuottavan?
Kaunis näköala, ergonominen istuin ja sähköpöytä, tuore kahvi vai työrauha? Vastauksia lienee yhtä paljon kuin vastaajiakin, mutta selvää on, että viihtyisään työympäristöön haluaa tulla joka päivä kohtaamaan kollegoita.

Tapa tehdä töitä on muuttunut vuosikymmenessä paljon. Digitaalisten työvälineiden kehitys on muuttanut toimistojen tilankäyttötarpeet täysin. Myös paikasta riippumaton työskentely on mahdollista. Samalla vaatimukset työympäristölle ovat muuttuneet. Enää ei tarvita tilaa papereille tai tilaa vieville laitteille, ja työtä voi tehdä myös muualla kuin oman työpöydän ja koneen ääressä.

Vanhoihin kaavoihin kangistuminen loputtomine työpiste- ja pulpettirivistöineen voidaan unohtaa. On aika suunnitella työ- ja oppimisympäristöistä juuri sellaisia, kuin käyttäjien tarpeet vaativat. Parhaat työ- ja oppimisympäristöt kannustavat työntekijöitä ja oppilaita luovuuteen ja itsensä ylittämiseen. Ne joustavat ja muuntuvat jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Niissä on tarjolla alueita eri tekemiselle yhteistyölle, vuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle.

Käyttäjälähtöiset tilat suunnitellaan organisaation tavoitteita tukien. Yksilölle ne tarjoavat vapauden valita erilaisista tiloista itselleen juuri sen sopivamman ajan ja paikan – yksin tai yhdessä.

Lue lisää käyttäjälähtöisistä työympäristöistä:
Työn visionäärit
Monitilatoimisto
Joustavat palaveritilat
Kotitoimisto