Hallitse toimistoirtaimiston elinkaari.
Kalusteiden hallintapalvelumme avulla pystytään identifioimaan omistettu kalusto ja sen arvo. Tiedetään missä irtaimisto sijaitsee ja millaisella käyttöasteella se on. Palvelu auttaa myös huoltotoimenpiteiden suunnittelussa sekä omaisuuden uusimistarpeen määrittelyssä. Tulevaisuuden investointeihin varautuminen on helpompaa, kun on täysi ymmärrys olemassa olevista huonekaluista ja muusta irtaimistosta. 

Ei enää taulukoita tai muistinvarassa toimimista.
Palvelun avulla kalusteiden ja toimistoirtaimiston tiedot kootaan yhteen tietokantaan. Jokainen esine saa oman yksilöivän tunnisteen, jota käytetään esineen tunnistamisessa, varaamisessa sekä inventoinnissa. Hallintaportaali kokoaa kaiken käyttäjää kiinnostavan tiedon yhteen selkeään näkymään.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

A small Martela desk
Desks upside down

Kaluston hallinta ja kalustotiedon jatkuva ylläpito tuo yritykselle reilusti hyötyjä.

Ajantasainen elinkaaridata organisaation irtaimistosta auttaa tekemään parempia päätöksiä ja parantaa tehokkuutta. Samalla investointipäätökset tulevat järkevimmiksi ja organisaatio pystyy lopettamaan turhat kalustehankinnat. Olemassa olevan kaluston käyttöaste paranee, kun kalustotiedot ovat helposti saatavilla ja niitä voidaan kierrättää toimipisteiden välillä tarpeen mukaan. Ennakoiva huoltosuunnittelu auttaa pitämään irtaimiston hyvässä kunnossa. Kalusteiden sähköinen seuranta auttaa vähentämään hävikkiä.

Palveluun kuuluu lukuisia toimintoja

  • Investointisuunnittelu
  • Kalusteinventaariot ja sijaintitietojen päivitys
  • Leasing- ja vuokraerien sekä -aikojen hallinta
  • Käytöstä poistettujen kalusteiden ja kalustesiirtojen raportointi
  • Kalusteiden takuuaika- ja elinkaaritiedon hallinta
  • Kalusteiden varaaminen muutosprojekteihin
  • Irtaimiston käyttöohjeiden ja muun dokumentaation tallentaminen kalustokortille
  • Irtaimiston käyttäjän vikailmoitukset ja huoltopyynnöt mobiilisovelluksella
  • Huoltojen suunnittelu ja ohjaus
Lisäpalveluina huolehdimme kalusteiden tunnisteista ja merkitsemisestä, inventoinneista sekä kalustepohjakuvien päivityksestä. Kalustesiirrot ja käyttöasteen mittaaminen myös meiltä.

Ota yhteyttä