Visualisointi helpottaa päätöksentekoa

Sisustussuunnittelua toimitiloihin.
Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista toimitilasisustuksiin erikoistuneista sisustussuunnittelupalvelun tarjoajista. Olemme suunnitelleet pohjoismaisia työ- ja oppimisympäristöjä jo vuodesta 1945. Tänä päivänä suunnittelijatiimiimme kuuluu yli 20 kokenutta työympäristösuunnittelijaa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. 

Käyttäjälähtöisyys ja yrityksen tavoitteet sisustussuunnittelussa.
Työympäristön sisustussuunnitteluprojekti on hyvä aloittaa määrittelemällä, mihin työympäristöä yrityksessä tarvitaan ja mihin sitä voidaan käyttää. Sama pätee oppimisympäristöihin ja muihin julkisiin tiloihin. Tilat suunnitellaan aina käyttäjilleen optimaalisiksi tukemaan tilassa tapahtuvaa toimintaa parhaalla tavalla.

Tilat ovat yrityksen kehon kieli
Suunnitteluprojekti voi saada alkunsa muutosta uusiin tiloihin tai organisaatiomuutoksista. Yhä useammin siihen kuitenkin päädytään, kun yritys haluaa viestiä arvoistaan tiloillaan tai hyödyntää niitä paremmin osana johtamiskulttuuriaan. Tilat ovat yrityksen kehonkieli. Ne ovat erottamaton osa yritysviestintää.

Sisustussuunnittelupalvelut
Hyödynnämme suunnittelutyössämme tilojen käyttäjiä osallistavia menetelmiä, kuten haastatteluja ja työpajoja. Tarjoamme myös tukea muutosjohtamiseen sekä kattavan valikoiman palveluja tilojen käyttöasteen mittaamiseen.

Hyvin suunnitellut tilat ovat osa työympäristön vastuullisuutta.
Suunnittelemme tilanne niin, että niissä on muuntojoustava pohjaratkaisu ja monikäyttöiset kalusteet. Suunnitelmissa käytämme kalusteita ja materiaaleja, jotka täyttävät julkitilakalusteille asetettujen EN-standardien vaatimukset, ja jotka ovat muotoilultaan pitkäikäisiä.

Hyödynnämme suunnittelussa aina mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ja  uusiokäytettyjä kalusteita. Tavoitteemme on löytää laadukkaille kalusteille uusi elämä, jos  ne käyvät tarpeettomaksi alkuperäisessä tilassa. Tärkeä vastuullisuusteko on valmistaa uusia tuotteita vain todelliseen tarpeeseen ja sitä kautta vähentää uusien tuotteiden valmistusta.

Lue lisää ja tutustu tiimiimme:
Työympäristösuunnittelu
Oppimisympäristösuunnittelu
Sisustussuunnittelijat