Kartoita, hyödynnä ja kierrätä!
Martelan toimintatapoihin kuuluu olemassa olevien kalusteiden hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan kaikissa työ- ja oppimisympäristöjen muutoksissa. Käytöstä poistuvat kalusteet huolehdimme niiden kunnon mukaiseen uusiokäyttöön tai kierrätykseen.

Kalusteinventointi tarkoittaa käytössä olevien kalusteiden yksilöintiä ja luettelointia. Tarkka ja ajantasainen tieto kalusteista auttaa hallinnoimaan niiden elinkaarta kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Muutostilanteissa kalusteet voi hyödyntää osana uutta tai päivittyvää työympäristöä, siirtää toiseen toimipisteeseen, varastoida tai kierrättää.

Martela Dynamic Asset Management -palvelu nopeuttaa inventoinnin tekemistä merkittävästi. Sen avulla voidaan seurata käyttöomaisuuden elinkaarta investointisuunnittelusta kierrätykseen saakka kalusteisiin kiinnitettävien sirujen avulla. Palvelun käyttöönotto kalusteinventoinnin yhteydessä on helppoa ja tehokasta.

Ota kalusteiden elinkaari haltuun!

  • Kartoita, yksilöi, luetteloi ja raportoi kalusteiden määrä ja käytettävyys.

  • Maksimoi kalusteiden elinkaaren pituus.

  • Minimoi tarpeettomat hankinnat.

  • Edistä kiertotaloutta, ympäristöystävällisyyttä ja vastuullisuutta.

 

Ota yhteyttä