Meillä Martelassa on vahva halu luoda ratkaisuja, jotka aidosti tukevat asiakkaidemme toimintaa. Laatu näkyy selvästi tuotteissamme, palveluissamme sekä tavassamme toimia. Meille laatu on olennainen osa  jokapäiväistä työtämme.

 Laadunhallintamme peruslähtökohtia ovat: 

  • Asiakasodotusten täyttäminen
  • Riskienhallinta ongelmiin reagoimisen sijaan
  • Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa
  • Jatkuva parantaminen

Meille laatu on asiakasvaatimusten ja odotusten täyttämistä.
Tästä syystä keskeiset laatumittarimme kohdistuvat asiakasrajapintaan: toimitusvarmuus, asiakaspalautteet ja -tyytyväisyys. Martelan testilaboratoriossa kalusteiden lujuus ja laatu testataan EN-standardien mukaisesti. Tämä varmistaa, että kalusteet täyttävät korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Jatkuvan parantamisen varmistamme sertifioiduilla laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001) sekä työterveys- ja työturvallisuus- (ISO 45001) hallintajärjestelmillä.

Konsernillamme on laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien multi-site-sertifikaatti, joka kattaa käyttäjäkeskeisten työ- ja oppimisympäristöjen hallinnan, myynnin, markkinoinnin sekä konsultointi- ja muuttopalvelut toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Sertifiointi kattaa myös hankinnan, tuotekehityksen, testauksen, varastoinnin, toimitusohjauksen sekä huonekalujen valmistuksen ja uudelleenvalmistuksen (Nummelan logistiikkakeskus), pehmustettujen kalustekokoonpanojen valmistuksen (Piasecznon tuotantolaitos, Puola) sekä kalustekomponenttien valmistuksen (Kiteen tuotantolaitos).

Laatupolitiikka (pdf)

ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti (pdf)
ISO 14001:2015 Ympäristöhallintajärjestelmän sertifikaatti (pdf)
ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän hallinnan sertifikaatti (pdf)

Kilta-tuolien istuinkuppeja pinossa
Tuolin puujalustoja pinossa

Panostamme ajattomaan designiin ja sanomme ei kertakäyttökulttuurille

Ajattomat tuotteet toimivat sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi Kilta-tuoli on ollut mallistossamme vuodesta 1955 asti.

Tuotteemme rakenteet suunnitellaan helposti korjattaviksi ja huollettaviksi. Niiden käyttöikää voi pidentää korjaamalla ja vaihtamalla kuluvia osia. Varmistamme, että tuotteidemme valmistus ei turhaan kuormita luontoa, ja että tuotteen eri osat on helppo kierrättää, kun sen elinkaari on lopussa. Tuotteet suunnitellaan modulaarisiksi, mikä mahdollistaa isomman määrän tuotteita pienemmästä määrästä komponentteja.

Martelan tuotteisiin käytettävät materiaalit ovat puupohjaisia levyjä ja komponentteja, metalli- ja muovikomponentteja sekä verhoilumateriaaleja. Valinnoissa suositaan kestäviä, kierrätettäviä ja vastuullisesti tuotettuja materiaaleja. Materiaali- ja komponenttihankinta perustuu luotettavaan ja vakiintuneeseen toimittajaketjuun, joka on mahdollisimman lähellä. Näin varmistetaan laadukas ja ennustettava hankinta mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella.

Valtaosalla toimittajistamme on metsäsertifiointi FSC tai PEFC. Sertifikaatti kertoo, että metsiä käytetään vastuullisesti ja kestävästi. Kaikki käyttämämme puumateriaalit ovat vastuullisesti kasvatetuista metsistä.

Vaadimme kaikilta toimittajiltamme myös sitoutumista Martelan vastuullisen liiketavan periaatteiden sekä Martelan vastuullisuuspolitiikka hankintaketjulle -vaatimuksiin. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu turvallisiksi käyttää, ja niiden valmistuksessa pyritään minimoimaan vaikutukset ympäristölle.

Optimoimme myös omaa tilankäyttöämme, ja Suomessa sijaitsevassa tuotannossamme käytetty energia on pääasiassa uusiutuvaa. Tuotannossa ja varastoinnissa tilankäyttöä optimoidaan sillä, että tuotteemme valmistetaan tilauksesta.

Tuolin testaus Martelan testilaboratoriossa Nummelassa

Tuotetestaus Martelassa

Oma testauslaboratorio takaa vaatimusten täyttymisen.
Meillä on oma testauslaboratorio Nummelassa, jossa teemme kalusteiden lujuus- ja laatutestausta vaativien kansainvälisten normien mukaan. Turvallisuusvaatimuksien täyttämisen arvioimiseksi tarvittavia testejä ovat esimerkiksi tuotteen stabiilisuus, pitkän aikavälin kestävyys sekä ergonomia. Testauslaboratorion tulosten toistettavuus varmennetaan akkreditoinnilla. FINAS-akkreditointipalvelu on myöntänyt Martelalle standardin EN 17025:2017 mukaisen akkreditointistatuksen ja tarkempi pätevyysalue löytyy FINASin sivulta.

Alihankkijamme toimittavat komponenteistaan materiaalitodistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi formaldehydipäästötasoihin tai paloturvallisuuteen.

Lue lisää yritysvastuustamme!

Nummelan testauslaboratorio on ainutlaatuinen, sillä se on ainoa Suomessa toimiva laboratorio, jolla on akkreditointi 20 julkitilakalustestandardin mukaiseen testaukseen. Lue lisää testauslaboratoriostamme!