Meillä Martelassa on vahva halu luoda ratkaisuja, jotka aidosti tukevat asiakkaidemme toimintaa. Laatu näkyy selvästi tuotteissamme, palveluissamme sekä tavassamme toimia. Meille laatu on olennainen osa  jokapäiväistä työtämme.

 Laadunhallintamme peruslähtökohtia ovat: 

  • Asiakasodotusten täyttäminen

  • Riskienhallinta ongelmiin reagoimisen sijaan

  • Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa

  • Jatkuva parantaminen

Meille laatu on asiakasvaatimusten ja odotusten täyttämistä.
Tästä syystä keskeiset laatumittarimme kohdistuvat asiakasrajapintaan: toimitusvarmuus, asiakaspalautteet ja -tyytyväisyys. Martelan testilaboratoriossa kalusteiden lujuus ja laatu testataan EN-standardien mukaisesti. Tämä varmistaa, että kalusteet täyttävät korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Jatkuvan parantamisen varmistamme sertifioiduilla laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001) sekä työterveys- ja työturvallisuus- (ISO 45001) hallintajärjestelmillä.

Konsernillamme on laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien multi-site-sertifikaatti, joka kattaa käyttäjäkeskeisten työ- ja oppimisympäristöjen hallinnan, myynnin, markkinoinnin sekä konsultointi- ja muuttopalvelut toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Sertifiointi kattaa myös hankinnan, tuotekehityksen, testauksen, varastoinnin, toimitusohjauksen sekä huonekalujen valmistuksen ja uudelleenvalmistuksen (Nummelan logistiikkakeskus), pehmustettujen kalustekokoonpanojen valmistuksen (Piasecznon tuotantolaitos, Puola) sekä kalustekomponenttien valmistuksen (Kiteen tuotantolaitos).

Laatupolitiikka (pdf)

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 Laatu ja ympäristöhallintajärestelmän sertifikaatti (Martela Group ja Kidex Oy) (pdf)

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän hallinnan sertifikaatti (pdf)

Tuotetestaus Martelassa

Oma testauslaboratorio takaa vaatimusten täyttymisen.
Meillä on oma testauslaboratorio Nummelassa, jossa teemme kalusteiden lujuus- ja laatutestausta vaativien kansainvälisten normien mukaan. Turvallisuusvaatimuksien täyttämisen arvioimiseksi tarvittavia testejä ovat esimerkiksi tuotteen stabiilisuus, pitkän aikavälin kestävyys sekä ergonomia.  

Testauksella takaamme, että kalusteemme täyttävät korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttämämme testit täyttävät EN-standardien sekä Martela oman, ISO 9001-standardin mukaisen, laatujärjestelmän vaatimukset. 

Alihankkijamme toimittavat komponenteistaan materiaalitodistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi formaldehydipäästötasoihin tai paloturvallisuuteen.  

Lue lisää yritysvastuustamme