Oppilaitosten toimintakulttuuri on murroksessa, ja opettamisen ja oppimisen tavat ovat yhä monimuotoisempia. Uudet käytännöt ja menetelmät edellyttävät myös oppimisympäristön uudistamista. Se kannattaa tehdä käyttäjälähtöisellä ja osallistavalla tavalla.

Käyttäjälähtöinen oppimisympäristö uudistuu tarpeiden mukaan

Koulut ja oppimisympäristöt on perinteisesti suunniteltu kestämään jopa kymmeniä vuosia. Nykyisen muutostahdin vuoksi on kuitenkin vaikea ennustaa, koska ja miten opettamisen ja oppimisen tavat muuttuvat ja mitä opetusympäristöltä sen vuoksi vaaditaan.

Jatkuva oppiminen

Oppimista tapahtuu kaiken aikaa, kaikkialla ja kaikin tavoin.
Oppiminen jatkuu koko elämän. Tämä ajattelutapa tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia nykyistä inspiroivempien kouluympäristöjen luomiseen.

Yksi suurimmista eroista aiempaan verrattuna on se, että opettajaa ei enää pidetä pelkästään tiedon jakajana. Opettajan tehtävänä on nyt myös auttaa ja opastaa, miten opitaan. Myöskään oppilaat eivät enää ole passiivisia tiedon vastaanottajia, vaan heistä on tullut itsenäisiä tiedon hakijoita, sisällön ja median tuottajia sekä yhteisön jäseniä, jotka osallistuvat aktiivisesti omaan oppimiseensa. Tekniikalla on merkittävä rooli.

Suunnitellessamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä otamme huomioon uuden tekniikan ja tietokoneiden lisääntyneen käytön.

Syvälahti school

Oppimisympäristöjen ja varhaiskasvatuksen kalusteet

Ympäristö, joka innostaa oppimaan.
Martelassa oppimisympäristöjen kalustaminen tähtää aina ympäristöön, joka innostaa oppimaan. Nopea ja helppo muunneltavuus on nykyaikaisen oppimisympäristön toimivuuden edellytys. Martelan koulukalusteet ja ratkaisut mahdollistavat innostavan ja hyvinvointia edistävän oppimisympäristön eri kokoisille käyttäjille. Kalusteiden ajaton ja käyttäjälähtöinen muotoilu, kestävät ja laadukkaat rakenteet sekä ylläpidon helppous mahdollistavat pitkäikäisten oppimisympäristöjen luomisen. Monipaikkaisella ja toimivalla kalustuksella voidaan innostaa käyttäjiä kokeilemaan ja kehittämään toimintaansa.

Tutustu koko valikoimaan

Uudet työskentelytavat, uudet oppimistavat

Oppimisen muuttuminen liittyy osittain työskentelytapojen muuttumiseen.
Nykypäivän työskentelytapoihin kuuluu ryhmätyö ja yhteistyö. Sama muutos näkyy kouluissa. Oppiminen on nykyistä ryhmäkeskeisempää. Ryhmässä oppiminen on oppilaille hyvää valmentautumista työyhteisöissä työskentelyyn. Ryhmätyöskentely tulee oppilaille tutuksi heti alusta alkaen. Näin heidän taitonsa ja valmiutensa kehittyvät.

Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteiden tulisi olla helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan. Koulukalusteemme on suunniteltu juuri tätä varten. Esimerkiksi siirrettävät tilanjakajat mahdollistavat erilaiset tila- ja ryhmäjärjestelyt. Ryhmäoppimis- ja ryhmätyöskentelytilojen ei tarvitse olla luokkamaisia – ne voivat olla myös rentoja. Esimerkiksi sohvat ja säkkituolit tekevät tilasta paljon enemmän kuin pelkän luokkahuoneen.

Helposti mukautettava tila sopii kaikkiin tarpeisiin.

Osallistaminen on olennainen osa suunnittelua.
Osallistavaan suunnitteluun on useita työkaluja. Toimivin tapa valitaan työyhteisön tarpeiden mukaan. Erityisesti työpajat on koettu hyväksi toimintamalliksi, sillä niissä syntyy aitoa vuoropuhelua.

Artikkeleita oppimisympäristöjen kehityksestä

Hyvä valaistus, siisteys, akustiikka ja raikas ilma

Joustava ja mukava tila on käyttäjilleen viihtyisä.
Viihtyisyyteen vaikuttavat ennen kaikkea ergonomiset tekijät. Inspiroivien oppimistilojen perusvaatimuksia ovat hyvä valaistus, siisteys, tasapainoinen akustiikka ja hyvä ilmanlaatu. Muut viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät ovat abstraktimpia. Miten esimerkiksi tilasta itsestään voidaan tehdä motivoiva? Millaisin järjestelyin voidaan varmistaa rauhallinen työympäristö jokaiselle? Miten tila voi parantaa sosiaalisia suhteita ja päivittäistä vuorovaikutusta? Viihtyisissä oppimistiloissa käyttäjät pysyvät terveempinä, ja poissaolot vähenevät.

Martelassa tiedetään hyvin, että koulumenestys edellyttää paitsi mukautettavia myös viihtyisiä oppimistiloja. Suomi tunnetaan tasokkaasta koulutuksestaan. Uskomme, että myös Martelalla on siinä oma osuutensa.

Ota yhteyttä