Elinkaaripalveluidemme kolmas vaihe on työympäristön muutoksen toteutus.
Toimitamme suunnitelman mukaisen sisustuksen ja hoidamme kierrätyksen, muutot ja muut sovitut palvelut.

Työympäristön muutoksen toteutus on hyvä aloittaa henkilöstöinfolla, jotta kaikki ovat tietoisia muutoksesta ja sen vaiheista. Toteutuksen jälkeen henkilöstö perehdytetään uusissa tiloissa työskentelyyn.

Kestäviä ratkaisuja ja tuotteita mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla

Toimimme Waste Nothing -periaatteen mukaisesti: kunnostamme käytetyt kalusteet seuraavalle käyttäjälle ja minimoimme muuttojen ympäristövaikutukset. Henkilökuntamme jatkuva koulutus ja perehdyttäminen luo pohjan vastuulliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn.

Koulutamme esimerkiksi kuljettajiamme säännöllisesti. Vähennämme myös kuljetuskaluston tuottamia ympäristöpäästöjä valitsemalla kestävämpiä polttoaineita sekä nykyiseen että tulevaan kalustoomme.

Olemme sitoutuneet kiertotalousajattelun edistämiseen. Martela Outlet -ketju jatkaa kalusteemme elinkaarta löytämällä kunnostetulle  kalusteelle seuraavan käyttäjän. Myös käyttökuntoiset komponentit jatkavat elinkaartaan kunnostettavien kalusteiden varaosina. Rikkinäiset komponentit lajittelemme jakeisiin ja hyödynnämme energiana tai uusioraaka-aineena.

Tuotteiden pakkausmateriaalit optimoidaan niin, että mahdollisimman pienellä määrällä turvataan tuotteiden laatu kuljetuksen aikana. Pakkaamiseen käytetään helposti kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä ja mahdollisimman kevyitä materiaaleja. Pääasiassa pakkaamiseen käytetään puulavoja, puulevyjä, pahvia ja muovia. Pakkausmateriaalit hyödynnetään uudelleenkäytön jälkeen joko materiaalina tai energiana.